Neidio'r llywio
 

Benthyciadau Math Morgais

 

Beth yw Benthyciad o Fath Morgais?

Os cymeroch chi fenthyciad i fyfyrwyr tra ar gwrs prifysgol neu goleg a ddechreuodd cyn Medi 1998 bydd gennych Fenthyciad o Fath Morgais. Roedd angen ad-dalu'r benthyciadau hyn dros nifer penodol o randaliadau, waeth beth oedd y swm a oedd yn weddill.


Gyda phwy ddylwn i gysylltu?

Roedd ad-daliadau'r benthyciadau hyn yn cael eu casglu'n flaenorol gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, serch hynny mae'r holl fenthyciadau hyn bellach yn berchen i'r perchnogion dyledion a ganlyn:

  • Thesis Servicing: 03330 045 045 neu os ydych chi'n ffonio o dramor +44 292 080 8684
  • Honours Student Loans Ltd: 0844 826 7835 neu os ydych chi'n ffonio o dramor +44 113 207 3154
  • Erudio Student Loans Ltd: 0333 003 7188 neu os ydych chi'n ffonio o dramor +44 113 318 9010

Am ymholiadau yn ymwneud â'r Benthyciad(au) o Fath Morgais dylech gysylltu â'ch perchennog dyledion yn uniongyrchol.

myfyriwr
Chwilio'r Safle