Neidio'r llywio
 

Sut mae defnyddio eich cyfriflen ar-lein

 

Mewngofnodi i’ch cyfrif

Cliciwch ar y linc mewngofnodi ar y dudalen yma i fyned eich cyfrif. Gofynnir i chi ddarparu eich:

  • Rhif Cyfeirnod Cwmser (eisoes yn cael ei alw’n ART ID)
  • Cyfrinair Rhyngrwyd
  • Ateb Cyfrinachol

Bydd eisoes gennych y manylion yma os yr ydych wedi ceisio am fenythyciad myfyriwr drwy:

  • Cyllid Myfyrwyr Lloegr
  • Cyllid Myfyrwyr Uniongyrchol
  • Cyllid Myfyrwyr Cymru
  • Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon

Os yr ydych wedi ceisio ar-lein neu wedi defnyddio unrhyw un o’n gwasanaethau ar-lein –megis edrych ar eich dyddiadau taliadau benthyciad myfyriwr – fe fyddwch eisoes wedi gosod y rhain i rywbeth personol a hawdd i’w gofio.Wedi colli neu anghofio eich manylion mewngofnodi?

Medrwch ddefnyddio ein gwasanaeth ar –lein i Ddarganfod eich manylion mewngofnodi gan gynnwys eich cyfrinair, ateb cyfrinachol a Rhif Cyfeirnod Cwsmer.A ydy eich cyfrif wedi ei gloi?

Os derbyniwch neges yn dweud bod eich cyfrif ar glo, gallwch ei ddat-gloi drwy ddewis yr opsiwn ‘Ail-osodwch eich cyfrinair neu ateb cyfrinachol’ wrth ddefnyddio ein gwasanaeth i Ddarganfod eich manylion mewngofnodiErioed wedi derbyn manylion mewngofnodi?

Os nad ydych erioed wedi derbyn Cyfrinair Rhyngrwyd neu Ateb Cyfrinachol bydd rhaid i chi gysylltu gyda Chanolfan Cefnogaeth Cwsmer er mwyn cael hwy i anfon un atoch:Eich porwr

Er mwyn eich diogelwch ac fel y gallwch barhau i ddefnyddio ein gwasanaeth ad-daliad ar-lein, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio fersiwn diweddaraf eich porwr. Os yr ydych yn defnyddio fersiwn hŷn o’ch porwr nad yw wedi ei gefnogi, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth ar-lein yn llawn. Er enghraifft, efallai na fyddwch yn gallu gwneud ad-daliadau cerdyn ar-lein. Gallwch fyned fersiwn diweddaraf eich porwr yma:background image
Chwilio'r Safle