Diweddariadau a Rhybuddion drwy e-bost a ffonau symudol

Diweddarwyd ar:
15 Awst 2014
Mae’r adran hon yn egluro sut y gallwch gofrestru i gael diweddariadau drwy e-bost gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd a chael y manylion diweddaraf am gynhyrchion sydd wedi’u tynnu a’u galw yn ôl wedi’u hanfon fel neges destun SMS i’ch ffôn symudol. Gallwch hefyd ein dilyn.

Diweddariadau drwy e-bost

Caiff ein gwefannau eu diweddaru sawl gwaith y dydd, felly sicrhewch eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf drwy gofrestru am ein diweddariadau drwy e-bost. Mae gennym 25 o wahanol gategorïau, felly gallwch ddewis cael yr wybodaeth sydd fwyaf defnyddiol a pherthnasol i chi. Bob tro y bydd rhywbeth newydd yn mynd ar y wefan yn y categori o’ch dewis, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost.

Subscribe to FSA emails alerts Tanysgrifiwch i gael rhybuddion drwy e-bost neu diweddarwch eich dewisiadau tanysgrifio

 

Tynnu a galw cynnyrch yn ôl, rhybuddion alergedd a rhybuddion lliw drwy SMS

Cewch fanylion yr holl gynnyrch diweddaraf sydd wedi’i dynnu a’i alw’n ôl, Rhybuddion Alergedd, a newyddion ynglŷn â gwerthusiad Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop o liwiau mewn bwyd, cyn gynted ag y cânt eu cyhoeddi drwy gael y manylion wedi’u hanfon fel neges destun SMS yn uniongyrchol i’ch ffôn symudol.

I gofrestru am y gwasanaeth am ddim ar gyfer tynnu a galw cynnyrch yn ôl, gan gynnwys Rhybuddion Bwyd – Angen Gweithredu, anfonwch neges destun 'START FOOD' at y rhif 62372. I ddatdanysgrifio, anfonwch 'STOP FOOD' at yr un rhif.

I gofrestru ar gyfer gwasanaeth SMS Rhybuddion Alergedd, anfonwch y neges destun 'START ALLERGY' at 62372. Bydd anfon y neges 'STOP ALLERGY' yn eich datdanysgrifio.

I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth SMS lliwiau am ddim, sy’n eich rhybuddio pan fydd Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop yn cyhoeddi barn ar liw, anfonwch y neges destun 'START COLOURS' at 62372. Bydd anfon y neges 'STOP COLOURS' yn eich datdanysgrifio.

Codir tâl ar gyfradd eich darparwr rhwydwaith am y neges destun gyntaf.

Os hoffech dderbyn negeseuon testun am ymgyrchoedd yr ASB yn y dyfodol, anfonwch y neges destun 'FSA START' at y rhif 62372. I ddatdanysgifio, anfonwch y neges 'FSA STOP' at yr un rhif.

Mae’r ASB yn defnyddio trydydd parti i ddarparu ei gwasanaeth negeseuon SMS. Dim ond at ddibenion anfon negeseuon testun y mae’r defnyddwyr wedi’u dewis y defnyddir y rhifau ffôn. Caiff y rhifau eu cadw ar gronfa ddata ddiogel nes bod y defnyddiwr yn dewis datdanysgrifio o dderbyn negeseuon testun. Codir tâl ar gyfradd eich darparwr rhwydwaith am negeseuon testun i danysgrifio a datdanysgrifio; mae’r negeseuon a gewch gan yr ASB am ddim.