Awn i'r afael â Campylobacter trwy gydweithio

Campylobacter yw’r achos mwyaf cyffredin o wenwyn bwyd yn y DU. Nid oes modd ei weld, ei arogli na hyd yn oed ei flasu mewn bwyd, ond os mae’n effeithio arnoch chi, fyddwch chi ddim yn anghofio hynny.

Un o’r prif ffyrdd o gael campylobacter yw drwy groeshalogi. Rydym yn gweithio gyda’r diwydiant i fynd i’r afael â lefelau campylobacter mewn dofednod, ond gallwch ddiogelu eich hun a’ch teulu drwy ddilyn cyngor syml yr ASB.

Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd. Ewch ati i’w goginio’n drylwyr a’i fwynhau’n ddiogel.

Awn i’r afael â Campylobacter trwy gydweithio

Awn i'r afael â Campylobacter trwy gydweithio

Gair am yr ymgyrch

Mae’r Asiantaeth yn arwain ymgyrch i ddwyn ynghyd y gadwyn fwyd gyfan i fynd i’r afael â campylobacter, o’r fferm i’r fforc. Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld drwy www.food.gov.uk/actnow ‒ cliciwch ar ‘Cymraeg’.

Yn y cartref: Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd

Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd

Gair am yr ymgyrch

Efallai bod golchi yn teimlo fel y peth iawn i’w wneud, ond wrth olchi cyw iâr amrwd gallwch dasgu germau niweidiol drosoch chi, eich dillad a’ch cegin. Nid oes llawer o bobl yn gwybod neu’n dilyn y cyngor hwnnw. Felly, ein neges yw: ‘Peidiwch â golchi cyw iâr amrwd’.

Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld drwy www.food.gov.uk/chicken – cliciwch ar ‘Cymraeg’. Lledaenwch y gair, nid y germau!