Defnyddiwch y dolenni isod i ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth yn Gymraeg. Mae’r gwasanaethau Saesneg cyfatebol ar gael drwy chwilio neu bori.

Profion gyrru

Trwyddedau gyrru

Rhifau cofrestru a threth cerbyd

Bathodynnau Glas

Treth

Trethi busnes

Hawl i fudd-daliadau

Dod o hyd i swydd

Pensiynau

Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Gwasanaethau’r cyngor a’r amgylchedd

Hysbysebu swydd

Gwyliau banc y DU

Gwasanaethau Cymraeg y llysoedd a thribiwnlysoedd