Skip to content

Canllawiau

Croeso i wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn darparu canllaw i wefan yr ONS. Defnyddiwch y dolenni a ddarperir i gael y wybodaeth rydych ei hangen:

Cysylltu â ni

Datganiad Preifatrwydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Hawlfraint

Nodweddion hygyrchedd

Telerau ac Amodau

Cynllun Iaith Gymraeg

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.