Porth Cynllunio

 

  1. Planning (cy)
  2. Cynllunio Polisi a Deddfwriaeth

Polisi Cynllunio a Deddfwriaeth

Mae'r adran hon yn eich cyfeirio at y polisïau a'r canllawiau a luniwyd gan Lywodraeth Cymru.

Polisi cyfredol (Cymru)

Manylion am ddogfennau polisi cynllunio cyfredol yng Nghymru gan gynnwys Nodiadau Cyngor Technegol a Pholisi Cynllunio Cymru.

Deddfwriaeth

Ategir Polisi Cynllunio gan ddeddfwriaeth sydd ar ffurf Deddfau Seneddol ac Offerynnau Statudol yn bennaf.