Porth Cynllunio

 
  1. Planning (cy)
  2. Cefn Gwlad, Mynediad a Gwaith Achos Amgylcheddol
  3. Gwaith Achos Cefn Gwlad, Mynediad a’r Amgylchedd

Gwaith Achos Cefn Gwlad, Mynediad a’r Amgylchedd

Yn ychwanegol at apeliadau cynllunio a gorfodi, mae’r Arolygiaeth Gynllunio hefyd yn ymdrin ag ystod eang o waith achos arbenigol. Mae hyn yn cynnwys gorchmynion hawliau tramwy, apeliadau a cheisiadau am gyfarwyddyd o dan Atodlen 14 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981; rhai gorchmynion trafnidiaeth a ffyrdd; apeliadau a gwrthwynebiadau sydd a wnelont â mynediad i gefn gwlad; apeliadau cadw coed; apeliadau gwrychoedd uchel, a mesurau sydd a wnelont â diogelu’r amgylchedd.

Hawliau Tramwy

Gweld ein harweiniad manwl a gwybodaeth achosion ar-lein ar gyfer hawliau tramwy.

Tir Comin

Edrychwch ar ein harweiniad manwl a’r wybodaeth ar-lein am achosion ar gyfer Tiroedd Comin.

Apeliadau Cadw ac Ailblannu Coed

Gweler ein harweiniad manwl ar Apeliadau Cadw ac Ailblannu Coed.

Gwrychoedd - Hysbysiadau Cadw ac Amnewid

Gweld ein harweiniad manwl ar apeliadau gwrychoedd.

Gwrychoedd Uchel

Gweld ein harweiniad manwl ar wrychoedd uchel.

Apeliadau Amgylcheddol

Gweld ein harweiniad manwl ar apeliadau amgylcheddol