Porth Cynllunio

 
  1. Planning (cy)
  2. Appeals
  3. Gwasanaeth Apelio
  4. Chwilio am apêl

Chwilio am apêl

Gallwch ddefnyddio’r cyfleuster hwn i ddod o hyd i apêl a gafodd ei derbyn fel un ddilys.

Y ffordd gyflymaf o chwilio yw teipio rhan olaf cyfeirnod yr apêl, e.e.:

APP/A1234/A/99/1234567

Defnyddiwch ein chwiliad newydd

Mae’r cyfleuster chwilio yn caniatáu i chi chwilio gan ddefnyddio meini prawf eraill (megis cyfeiriad y safle). Os ydych yn ansicr, cysylltwch â Chymorth Cwsmeriaid. Ffôn: 02920 823866. E-bost: wales@pins.gsi.gov.uk.

PWYSIG: Rydym wrthi’n symud o un system gwaith achos i un arall. Cafodd pob apêl ‘fyw’ ei symud a dylent fod yn hygyrch drwy’r ddolen uchod.  

Gan ddechrau gyda’r apeliadau mwyaf diweddar, byddwn yn trosglwyddo achosion y penderfynwyd arnynt  (hyd at 5 mlwydd oed) fel y bydd yn bosibl gweld penderfyniadau hanesyddol ar apeliadau drwy’r ddolen uchod. Yn ystod cyfnod trawsnewidiol byr, mae’n bosibl na fyddwch yn llwyddo i ddod o hyd i’r apêl ‘hanesyddol’ rydych chi’n dymuno edrych arni. Ei nod yw cadw’r cyfnod trawsnewidiol hwn mor fyr â phosibl.

Pan fyddwch wedi dod o hyd i’r apêl, gallwch weld manylion detholedig ynglŷn â’r achos a gweld unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd ar yr achos, gan gynnwys y penderfyniad pan gaiff ei wneud. Byddwch yn ymwybodol nad ydym fel rheol yn cyhoeddi pob dogfen. Pan na fyddant ar gael, dylech fod yn gallu eu gweld yn swyddfeydd yr awdurdod lleol perthnasol sy’n ymdrin â’r apêl, ac weithiau, mae’n bosibl y bydd yr awdurdod lleol wedi eu cyhoeddi ar eu gwefan eu hunain. Rydym yn argymell defnyddio Adobe Reader 9 neu fersiwn uwch i weld dogfennau PDF.

Ar gyfer penderfyniadau sy’n hŷn na 5 mlynedd, cysylltwch â’r awdurdod lleol perthnasol.

Caiff ceisiadau cynllunio a alwyd i mewn (penderfyniadau Gweinidogion Cymru) a’r Adroddiadau Arolygwyr cysylltiedig eu cyflenwi gan Lywodraeth Cymru.  Gallwch fynd i’r wefan honno i weld penderfyniadau ac Adroddiadau Arolygwyr ar gyfer apeliadau a adferwyd hefyd.