Porth Cynllunio

 
Gwybodaeth Leol − Dewiswch Leoliad

I weld gwybodaeth am Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), nodwch enw'r ADLl, y lleoliad sydd dan sylw, neu god post:

Ar ôl nodi'r lleoliad dan sylw, cewch wybodaeth berthnasol am yr ardal a ddewiswyd, gan gynnwys:

  • Pa Awdurdod Lleol sy'n gyfrifol am gynllunio yn eich ardal chi
  • Y cynllun datblygu ar gyfer eich ardal chi
  • Manylion cyswllt yr Awdurdod Lleol a dolenni i'w wefan