Neidio i'r cynnwys

Planning Portal

Case Studies

Dechrau cais ar-lein

Pan fydd wedi’i greu, bydd y cais yn cael ei arbed yn eich rhestr 'Fy Ngheisiadau', gan ganiatáu i chi
gyrraedd ato bob tro y byddwch yn dychwelyd at y Porth Cynllunio.

Help

Enw’r Cais

Mae’r enw hwn at eich defnydd chi ond bydd modd i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ei weld os byddwch yn cyflwyno’r cais.

Defnyddiwch enw sy’n dangos yn glir i chi beth yw’r cais. Rydym yn argymell defnyddio cyfeiriad safle’r cais, er enghraifft, 123 Stryd Fawr.

Lleoliad y Cais

Nodwch eich cod post ar ffurf BS1 6PN, gan gofio cynnwys y bwlch.

Os nad ydych yn gwybod beth yw’r cyfeiriad, neu os nad oes cyfeiriad gan y safle, cliciwch ar 'Cyfeiriad anhysbys', yna bydd modd i chi roi’r cyfeirnod grid ar gyfer y lleoliad.

Os nad ydych yn gwybod beth yw’r cyfeirnod grid, gallwch ddod o hyd iddo drwy ddilyn y ddolen a’r cyfarwyddiadau a ddangosir.

Help

Chwilio am gyfeiriad

Nodwch fanylion cyfeiriad y safle isod.

Mae'r côd post a'r rhif yn ddigon fel arfer ond gellir nodi manylion eraill i gyfyngu ar eich chwiliad (neu os nad yw'r cod post yn cael ei adnabod).

Cofiwch: Os na nodwch chi god post, mae’n rhaid i chi nodi’r rhif y tŷ, enw’r stryd a’r lle i gael canlyniadau.