Planning Portal

 
  1. Do you need permission (cy)
  2. Eich cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldebau

Yn achos unrhyw waith adeiladu, perchennog yr eiddo (neu’r tir) dan sylw sy’n gyfrifol yn y pen draw am gydymffurfio â’r rheolau cynllunio a’r rheoliadau adeiladu perthnasol (ni waeth a oes angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio a/neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ai peidio).

Felly, bydd methu â chydymffurfio â’r rheolau perthnasol yn golygu y bydd y perchennog yn gyfrifol am unrhyw gamau unioni y bydd angen eu cymryd (a allai gynnwys gwaith dymchwel a/neu adfer hyd yn oed). Y cyngor cyffredinol yw y dylech drafod eich cynigion â’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu perthnasol bob amser cyn dechrau ar unrhyw waith.

 

Planning Permission

Planning Permission, in simple terms, is like asking if you can do a certain piece of building work. It will be granted (possibly subject to certain conditions) or refused.

Building Regulations

Meeting the requirements of the Building Regulations is the responsibility of the person carrying out the building work and, if they are not the same person, the owner of the building.

Before you start work

There are a number of issues in addition to those directly connected to the planning and building control regimes that you should consider before starting work.