Planning Portal

 

Yn Eich Ardal

Gallwch ddefnyddio'r Porth i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich awdurdod cynllunio lleol a chysylltiadau i wybodaeth leol.

Chwilio am geisiadau

Cyngor ar y ffyrdd gorau i gael gwybod am geisiadau cynllunio a wnaed yn eich ardal.

Dod o hyd i'ch awdurdod cynllunio lleol

Cynllunio yn ymwneud â sut yr ydym yn cynllunio ar gyfer, a gwneud penderfyniadau am, y dyfodol ein dinasoedd, trefi a chefn gwlad. Gallwch ddefnyddio'r Porth i ddarganfod sut y datblygiad yn cael ei reoli yn eich ardal chi.

Chwilio am apeliadau

Bydd y gwasanaeth apeliadau ar-lein a ddarperir gan yr Arolygiaeth Gynllunio yn eich galluogi i chwilio am apeliadau yn eich ardal chi.