Dilynwch ni: RSS

Comisiwn Silk

Croeso i’n Gwefan

Mae gwaith y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru bellach wedi’i gwblhau.  Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd at ein gwaith, gan helpu i lywio’n gwaith.   Yma ceir cofnod o’n gwaith.

Cafodd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru ei lansio gan Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, ar 11 Hydref 2011.  Dan gadeiryddiaeth Paul Silk, roedd gan y Comisiwn wyth aelod di-dâl, wedi’u tynnu o fyd busnes Cymru, y byd academaidd, y pedair prif blaid wleidyddol a’r gymdeithas ddinesig.

Sefydlwyd y Comisiwn annibynnol i adolygu’r trefniadau ariannol a chyfansoddiadol presennol yng Nghymru. Gwnaeth ei waith mewn dwy ran:

Cyhoeddodd y Comisiwn ei adroddiad (a Chrynodeb Gweithredol) ar Ran I, a oedd yn edrych ar bwerau cyllidol, dydd Llun 19 Tachwedd 2012.

Ar 3 Mawrth 2014, cyhoeddodd y Comisiwn ei adroddiad (a Chrynodeb Gweithredol) ar Ran ll ei gylch gwaith ar bwerau ehangach Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyn belled â’u bod ar gael, gall aelodau’r Comisiwn annerch grwpiau a sefydliadau sydd â diddordeb ar waith ac adroddiadau’r Comisiwn.