This site uses cookies to help make it more useful and reliable. Our cookies page explains what they are, which ones we use, and how you can manage or remove them.

Cynllun Iaith Gymraeg

Cafodd ein Cynllun Iaith Gymraeg ei baratoi o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, sy’n rhoi’r Gymraeg a’r Saesneg ar sail gyfartal mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru.

 • Mae’r Ddeddf yn pennu tri pheth:
 • Mae’n gosod dyletswydd ar y sector cyhoeddus i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail gyfartal wrth roi gwasanaeth i’r cyhoedd yng Nghymru;
 • Mae’n rhoi i siaradwyr Cymraeg hawl absoliwt i ddefnyddio’r Gymraeg yn y llys;
 • Mae’n sefydlu Bwrdd yr Iaith Gymraeg i oruchwylio gwireddiad yr addewidion hyn a hybu a hwyluso defnydd y cynllun iaith Gymraeg.

Mae’n cynllun ni yn nodi sut y byddwn yn egluro ac yn cynnig y system Eiddo Deallusol i’r cwsmeriaid hynny sydd am gofrestru’u hawliau ED yn y Deyrnas Gyfunol drwy gyfrwng y Gymraeg, mor bell ag y bo hynny’n briodol i’r amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn datblygu’r tudalennau Cymraeg fel rhan o adolygiad cyffredinol o’n gwefan.

Mae’r canlynol ar hyn o bryd ar gael yn Gymraeg:

 • Patentau: Canllaw Ymgeisio
 • Patentau: Ffeithiau Sylfaenol
 • Patentau: Deunydd Darllen Hanfodol
 • Ffurflen Patentau 1
 • Hawlfraint: Ffeithiau Sylfaenol
 • Hawlfraint: Deunydd Darllen Hanfodol
 • Sut i Wneud Cais i Gofrestru Dyluniad
 • Dyluniadau: Sut i Ddiogelu’ch Dyluniad
 • Ffurflen Dyluniadau DF2A
 • Nodau Masnach: Ffeithiau Cyflym
 • Egluro Eiddo Deallusol - MyIP
 • Cyfres Archwilio Iechyd Eiddo Deallusol
 • Cytuno ar Bris ar gyfer Hawliau Eiddo Deallusol
 • Trwyddedu Iechyd Eiddo Deallusol
 • Cytundebau Gwrthod Dadlennu
 • Dewis yr Ymgynghorydd Eiddo Deallusol Iawn

Os hoffech chi fersiwn Cymraeg o unrhyw rai o’n ffurflenni/llyfrynnau, cysylltwch â welsh@ipo.gov.uk neu ffonio 01633 813768.

An English version of this page is available.