Follow us: RSS

Type Title Date Part Language
Evidence Current Devolution Settlements in the UK 03 Mar 2014 Two English
Evidence Setliadau Datganoli Presennol yn y Deyrnas Unedig 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence History of Devolution in Wales 03 Mar 2014 Two English
Evidence Hanes Datganoli yng Nghymru 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Summary of Questionnaire Responses 03 Mar 2014 Two English
Evidence Crynodeb o’r Ymatebion i’r Holiadur 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Note of Expert Panel Seminar on Justice System 03 Mar 2014 Two English
Evidence Nodyn Seminar Tystiolaeth Arbenigol y System Gyfiawnder 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Environment, Food and Rural Affairs 03 Mar 2014 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Wales Office 03 Mar 2014 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Swyddfa Cymru 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Broadcasting 03 Mar 2014 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Darlledu 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Dr Andrew Crawley and Professor Max Munday 03 Mar 2014 Two English
Evidence Sir Derek Jones, Permanent Secretary, Welsh Government 03 Mar 2014 Two English
Evidence Welsh Government Additional Evidence on Costs 03 Mar 2014 Two English
Evidence UK Government Additional Submission – Costs 03 Mar 2014 Two English
Evidence Cyflwyniad ychwanegol gan Lywodraeth y DU – Costau 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence International Evidence 03 Mar 2014 Two English
Evidence Tystiolaeth Ryngwladol 03 Mar 2014 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Syr Roderick Evans 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Sir Roderick Evans 19 Dec 2013 Two English
Evidence Ofwat 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Welsh Local Government Association 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Ofwat 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Ofwat 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Blismona 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Policing 19 Dec 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Darlledu 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Broadcasting 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Swyddfa Archwilio Cymru, Swyddfa Archwilio Genedlaethol a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Wales Audit Office, National Audit Office and Office for National Statistics 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Culture, Media and Sport 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Yr Adran Drafnidiaeth 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Transport 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Y Weinyddiaeth Gyfiawnder 19 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Ministry of Justice 19 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Awdurdodaeth Gyfreithiol ar wahân 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Separate Legal Jurisdiction 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Rheilffyrdd 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Rail 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Porthladdoedd 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Ports 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Model Datganoli 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral evidence session – Model of devolution 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Cyfiawnder 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Justice 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Addysg Uwch Cymru a’r Athro John Harries 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Higher Education Wales and Professor John Harries 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Ynni 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Energy 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Yr Economi 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Economy 11 Dec 2013 Two English
Evidence Seswin tystiolaeth lafar – Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Department for Energy and Climate Change 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Attorney General’s Office 11 Dec 2013 Two English
Evidence Note of meeting with Ciaran Martin Cabinet Office 11 Dec 2013 Two English
Evidence Nodyn cyfarfod gyda Ciaran Martin Swyddfa’r Cabinet 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn arbenigol ar Drafnidiaeth 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Transport 11 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn arbenigol ar yr Economi 11 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel on the Economy 11 Dec 2013 Two English
Evidence Oral Evidence Session – Justice 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tysiolaeth lafar – Cyfiawnder 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Iechyd 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Health 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Dŵr Cymru 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Dŵr Cymru 05 Dec 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Derek Jones CB Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Derek Jones CB Permanent Secretary Welsh Government 05 Dec 2013 Two English
Evidence Note of Meeting with Sir Bob Kerslake Head of Civil Service 05 Dec 2013 Two English
Evidence Nodyn cyfarfod gyda Syr Bob Kerslake Pennaeth y Gwasanaeth Sifil 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Note of meeting with Chris Flatt Scotland Office 05 Dec 2013 Two English
Evidence Nodyn cyfarfod gyda Chris Flatt Swyddfa’r Alban 05 Dec 2013 Two Cymraeg
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Comisiynwyr Cymreig 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Welsh Commissioners 15 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Dŵr 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Water 15 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn Tystiolaeth Lafar – Yr Athro Thomas Glyn Watkin 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Professor Thomas Glyn Watkin 15 Nov 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Adnoddau Naturiol 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Seminar on Natural Resources 15 Nov 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Fodelau Datganoli 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Models Of Devolution 15 Nov 2013 Two English
Evidence Seminar Panel Arbenigol ar Blismona 15 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Expert Panel Seminar on Policing 15 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Panel o Arbennigwyr 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Expert Panel 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Gwir Cymru 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – True Wales 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Nawdd Cymdeithasol 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral evidence Session – Social Security 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Syr Robert Rogers a Paul Evans 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Sir Robert Rogers and Paul Evans 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Yr Athro Laura McAllister Stephen Brooks a Owain ap Gareth 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Prof Laura McAllister Stephen Brooks and Owain ap Gareth 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Presiding Officer National Assembly for Wales 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Martin Innes Prifysgol Caerdydd 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Martin Innes Cardiff University 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Kay Jenkins Y Comisiwn Etholiadol 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Kay Jenkins Electoral Commission 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Prif Weinidog Cymru 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – First Minister of Wales 05 Nov 2013 Two English
Evidence Sesiwn tystiolaeth lafar – Dickon Howell 05 Nov 2013 Two Cymraeg
Evidence Oral Evidence Session – Dickon Howell 05 Nov 2013 Two English
Evidence Writers’ Guild of Great Britain, Wales 04 Oct 2013 Two English
Evidence Welsh Language Commissioner 04 Oct 2013 Two English
Evidence W A Thomas 04 Oct 2013 Two English
Evidence Sovereign Wales 04 Oct 2013 Two English
Evidence Robert Howells 04 Oct 2013 Two English
Evidence Rhys Gwynn 04 Oct 2013 Two Cymraeg
Evidence Rhys Gwynn 04 Oct 2013 Two English
Evidence Police Federation of England and Wales 04 Oct 2013 Two English
Evidence Norman Bond 04 Oct 2013 Two English
Evidence Natural Resources Wales 04 Oct 2013 Two English
Evidence National Assembly for Wales – supplementary evidence D 04 Oct 2013 Two English
Evidence National Assembly for Wales – supplementary evidence C 04 Oct 2013 Two English
Evidence National Assembly for Wales – supplementary evidence B 04 Oct 2013 Two English
Evidence National Assembly for Wales – supplementary evidence A 04 Oct 2013 Two English
Evidence Michael Lewis 04 Oct 2013 Two English
Evidence Dr Richard Cowell 04 Oct 2013 Two English
Evidence David Ieuan Jones 04 Oct 2013 Two English
Evidence Cynulliad Cenedlaethol Cymru – tystiolaeth atodol D 04 Oct 2013 Two Cymraeg
Evidence Cynulliad Cenedlaethol Cymru – tystiolaeth atodol C 04 Oct 2013 Two Cymraeg
Evidence Cynulliad Cenedlaethol Cymru – tystiolaeth atodol B 04 Oct 2013 Two Cymraeg
Evidence Cynulliad Cenedlaethol Cymru – tystiolaeth atodol A 04 Oct 2013 Two Cymraeg
Evidence Comisiynydd y Gymraeg 04 Oct 2013 Two Cymraeg
Evidence Barry Town Council 04 Oct 2013 Two English
Evidence All Wales reply on behalf of The Superintendents Association 04 Oct 2013 Two English
Evidence Beaufort Opinion survey on Non Fiscal powers 13 Aug 2013 Two English
Evidence Arolwg barn Beaufort Pwerau nad ydynt yn gyllidol 13 Aug 2013 Two Cymraeg
Evidence WLGA 16 Jul 2013 Two English
Evidence Welsh Ports Group 16 Jul 2013 Two English
Evidence Welsh Government – additional 16 Jul 2013 Two English
Evidence Valero Energy Ltd 16 Jul 2013 Two English
Evidence UK Government – additional 16 Jul 2013 Two English
Evidence The Confederation of Passenger Transport 16 Jul 2013 Two English
Evidence SWWITCH 16 Jul 2013 Two English
Evidence Steve Jones 16 Jul 2013 Two English
Evidence Sewta 16 Jul 2013 Two English
Evidence Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru 16 Jul 2013 Two Cymraeg
Evidence School of Law Swansea University 16 Jul 2013 Two English
Evidence S4C 16 Jul 2013 Two English
Evidence S4C 16 Jul 2013 Two Cymraeg
Evidence Rhys ab Elis 16 Jul 2013 Two English
Evidence Rhys ab Elis 16 Jul 2013 Two Cymraeg
Evidence R K Davies 16 Jul 2013 Two English
Evidence Public Transport Users’ Committee 16 Jul 2013 Two English
Evidence Professor Tom O’Malley 16 Jul 2013 Two English
Evidence Passenger Focus 16 Jul 2013 Two English
Evidence Nigel Window 16 Jul 2013 Two English
Evidence NFU Cymru 16 Jul 2013 Two English
Evidence Mrs Lloyd 16 Jul 2013 Two English
Evidence Mrs Janet Bowen 16 Jul 2013 Two English
Evidence Jonathan Gammond 16 Jul 2013 Two English
Evidence Institute of Welsh Politics 16 Jul 2013 Two English
Evidence Ieaun Buckley 16 Jul 2013 Two English
Evidence FSB Wales 16 Jul 2013 Two English
Evidence Equity Wales 16 Jul 2013 Two English
Evidence Dr T Brain 16 Jul 2013 Two English
Evidence Cynghorydd R Hywel Wyn Williams 16 Jul 2013 Two Cymraeg
Evidence Councillor Richard Bertin 16 Jul 2013 Two English
Evidence Councillor Ray Davies 16 Jul 2013 Two English
Evidence Councillor R H Wyn Williams 16 Jul 2013 Two English
Evidence Councillor Michael Sol Owen 16 Jul 2013 Two English
Evidence Councillor Dilwyn Lloyd 16 Jul 2013 Two English
Evidence Consortium of Wye Valley Councils 16 Jul 2013 Two English
Evidence Community Transport Association 16 Jul 2013 Two English
Evidence Centre for the Study of Media and Culture in Small Nations 16 Jul 2013 Two English
Evidence BMA Cymru Wales 16 Jul 2013 Two English
Evidence BECTU 16 Jul 2013 Two English
Evidence BBC Trust – additional 16 Jul 2013 Two English
Evidence BBC National Trustee for Wales 16 Jul 2013 Two English
Evidence Ann Poole 16 Jul 2013 Two English
Evidence Andrew Reid-Jones 16 Jul 2013 Two English
Evidence Alan Trench 16 Jul 2013 Two English
Evidence Abergele Town Council 16 Jul 2013 Two English
Evidence Lord Morris 10 Jul 2013 Two English
Evidence Rhys Thomas 29 Apr 2013 Two English
Evidence The Electoral Commission 29 Apr 2013 Two English
Evidence Federation of Master Builders 29 Apr 2013 Two English
Evidence UK Changing Union Our Future – Additional Submission on Welfare 11 Apr 2013 Two English
Evidence commonrepresentation.org.uk 11 Apr 2013 Two English
Evidence Sir Stephen Laws – Identifying the Law of Wales 11 Apr 2013 Two English
Evidence ACPO Cymru 13 Mar 2013 Two English
Evidence Amanda Langley 13 Mar 2013 Two English
Evidence Amgueddfa Cymru – National Museum Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence Anon 13 Mar 2013 Two English
Evidence Bevan Foundation 13 Mar 2013 Two English
Evidence Bob Gaffey 13 Mar 2013 Two English
Evidence Bristol Airport 13 Mar 2013 Two English
Evidence Cardiff Law School 13 Mar 2013 Two English
Evidence Charles Ellis 13 Mar 2013 Two English
Evidence Chartered Institute of Taxation 13 Mar 2013 Two English
Evidence Children’s and Older People’s Commissioners for Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence Christopher Rowlands 13 Mar 2013 Two English
Evidence Christopher Salmon Dyfed Powys PCC 13 Mar 2013 Two English
Evidence Church in Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence Citizens Advice Cymru 13 Mar 2013 Two English
Evidence Clive James 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Cllr E Culshaw & Cllr A Roberts 13 Mar 2013 Two English
Evidence Community Housing Cymru Group 13 Mar 2013 Two English
Evidence Consumer Focus 13 Mar 2013 Two English
Evidence Councillor Dr Ian Johnson 13 Mar 2013 Two English
Evidence Councillor W Gwyn Hopkins 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Cynulliad Cenedlaethol Cymru 13 Mar 2013 Cymraeg
Evidence D.I Jones 13 Mar 2013 Two English
Evidence Ian Johnson Gwent PCC 13 Mar 2013 Two English
Evidence Dee Valley Water 13 Mar 2013 Two English
Evidence Dŵr Cymru 13 Mar 2013 Two English
Evidence Dŵr Dyffryn Dyfrdwy 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Electoral Reform Society 13 Mar 2013 Two English
Evidence Emrys Roberts 13 Mar 2013 Two English
Evidence Equality and Human Rights Commission 13 Mar 2013 Two English
Evidence Friends of the Earth Cymru 13 Mar 2013 Two English
Evidence G Evans 13 Mar 2013 Two English
Evidence Garth & Helen Hughes 13 Mar 2013 Two English
Evidence Gerallt Huws 13 Mar 2013 Two English
Evidence Gofal 13 Mar 2013 Two English
Evidence Gwent Police 13 Mar 2013 Two English
Evidence Gwilym Levell 13 Mar 2013 Two English
Evidence H R Bethell 13 Mar 2013 Two English
Evidence HH Judge Milwyn Jarman QC 13 Mar 2013 Two English
Evidence Higher Education Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence Hywel Dda Institute School of Law Swansea University 13 Mar 2013 Two English
Evidence Institution of Civil Engineers Wales Cymru 13 Mar 2013 Two English
Evidence Ivor Stokes 13 Mar 2013 Two English
Evidence J.L Gardner 13 Mar 2013 Two English
Evidence James Cole 13 Mar 2013 Two English
Evidence James Maloney 13 Mar 2013 Two English
Evidence Janie Jones 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Jeffrey Cuff 13 Mar 2013 Two English
Evidence Joan Asby 13 Mar 2013 Two English
Evidence Joan Costa Font LSE 13 Mar 2013 Two English
Evidence John Llewelyn 13 Mar 2013 Two English
Evidence John Mellor 13 Mar 2013 Two English
Evidence K.M.Bowen 13 Mar 2013 Two English
Evidence Keith Roberts 13 Mar 2013 Two English
Evidence Legal Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence Llywodraeth Cymru 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Lord Chief Justice of England and Wales Response of the Welsh Committee to CLAC 13 Mar 2013 Two English
Evidence Lord Chief Justice of England and Wales Response of Welsh Committee to Welsh Government 13 Mar 2013 Two English
Evidence Lord Chief Justice of England and Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence Lord Speaker The Rt Hon Baroness D’Souza, CMG 13 Mar 2013 Two English
Evidence Margaret Roberts 13 Mar 2013 Two English
Evidence Marie Navarro and David Lambert Your Legal Eyes 13 Mar 2013 Two English
Evidence Mark Drakeford AM 13 Mar 2013 Two English
Evidence Martin Lewis 13 Mar 2013 Two English
Evidence Martyn Brown 13 Mar 2013 Two English
Evidence Martyn Vaughan 13 Mar 2013 Two English
Evidence Medwyn Roberts 13 Mar 2013 Two English
Evidence MJF Wynn 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Mr & Mrs C.A Greenslade 13 Mar 2013 Two English
Evidence Mr V Collier 13 Mar 2013 Two English
Evidence National Assembly for Wales Enterprise and Business Committee 13 Mar 2013 Two English
Evidence National Assembly for Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence National Union of Journalists 13 Mar 2013 Two English
Evidence Nick Webb 13 Mar 2013 Two English
Evidence Parliament for Wales Campaign 13 Mar 2013 Two English
Evidence Partneriaeth y DG Undeb sy’n Newid 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Peter Weale 13 Mar 2013 Two English
Evidence Plaid Cymru 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Plaid Cymru 13 Mar 2013 Two English
Evidence Play Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence Professor James Foreman-Peck 13 Mar 2013 Two English
Evidence Professor John Williams 13 Mar 2013 Two English
Evidence Professor Malcolm J Prowle 13 Mar 2013 Two English
Evidence Professor Stuart Cole 13 Mar 2013 Two English
Evidence Professor Thomas Watkin 13 Mar 2013 Two English
Evidence Y Parchedig Aled Edwards OBE 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence Robert Hancock 13 Mar 2013 Two English
Evidence Robert Phillips 13 Mar 2013 Two English
Evidence Roderick Evans 13 Mar 2013 Two English
Evidence Royal College of Surgeons Professional Affairs Board in Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence RSPB Cymru Letter from Jane Davidson to Rt Hon Caroline Spelman 13 Mar 2013 Two English
Evidence RSPB Cymru 13 Mar 2013 Two English
Evidence Rt Hon John Bercow MP 13 Mar 2013 Two English
Evidence SNAP Cymru 13 Mar 2013 Two English
Evidence Sprocketman 13 Mar 2013 Two English
Evidence SSE 13 Mar 2013 Two English
Evidence Stan Edwards 13 Mar 2013 Two English
Evidence Stephen Williams 13 Mar 2013 Two English
Evidence Stewart Connell 13 Mar 2013 Two English
Evidence Supreme Court 13 Mar 2013 Two English
Evidence Sustrans and the Bevan Foundation 13 Mar 2013 Two English
Evidence The Board of Deputies of British Jews 13 Mar 2013 Two English
Evidence The Hon Mr Justice Roderick Evans 13 Mar 2013 Two English
Evidence The Law Commission 13 Mar 2013 Two English
Evidence The Law Society 13 Mar 2013 Two English
Evidence True Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence UCAC 13 Mar 2013 Two Cymraeg
Evidence UK Changing Union Partnership 13 Mar 2013 Two English
Evidence UK Government 13 Mar 2013 Two English
Evidence UK’s Changing Union Our Future 13 Mar 2013 Two English
Evidence Unite Wales 13 Mar 2013 Two English
Evidence W C Chilcott 13 Mar 2013 Two English
Evidence Wales Council for Voluntary Action 13 Mar 2013 Two English
Evidence Wales Study Group of the Study of Parliament Group 13 Mar 2013 Two English
Evidence Welsh Committee of the Administrative Justice and Tribunals Council 13 Mar 2013 Two English
Evidence Welsh Conservative Group 13 Mar 2013 Two English
Evidence Welsh Conservative Party 13 Mar 2013 Two English
Evidence Welsh Government 13 Mar 2013 Two English
Evidence Welsh Liberal Democrats 13 Mar 2013 Two English
Evidence Welsh Regional Council of the Royal College of Pathologists 13 Mar 2013 Two English
Evidence Winston Roddick CB QC North Wales PCC 13 Mar 2013 Two English
Evidence WTUC 13 Mar 2013 Two English
Surveys Canlyniadau pôl piniwn ICM 09 Oct 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad CLA (14/05/12) 09 Oct 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar CBI Cymru (14/05/12) 09 Oct 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Country Land and Business Association Oral Evidence (14/05/12) 09 Oct 2012 One English
Oral Evidence Confederation of British Industry Oral Evidence (14/05/12) 09 Oct 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar PricewaterhouseCoopers (11/06/12) 07 Sep 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence from PricewaterhouseCoopers (11/06/12) 07 Sep 2012 One English
Events Digwyddiad Pontypridd (08/05/12) 29 Aug 2012 One Cymraeg
Events Digwyddiad Merthyr Tudful (08/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Pontypridd Event (08/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Busnes Brecwast Wrecsam (30/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Wrexham Business Breakfast (30/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Wrecsam (29/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Wrexham Event (29/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Y Trallwng (30/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Welshpool Event (30/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Abertawe (15/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Swansea Event (15/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Llanelwy (29/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events St Asaph Event (29/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Casnewydd (10/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Newport Event (10/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Tredegar Newydd (08/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events New Tredegar Event (09/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Castell-nedd (18/04/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Neath Event (18/04/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Trefynwy (10/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Monmouth Event (10/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Merthyr Tydfil Event (08/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Machynlleth (28/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Machynlleth Event (28/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Llangefni (29/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Llangefni Event (29/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Llandundo (29/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Llandundo Event (29/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Hwlffordd (18/04/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Haverfordwest Event (18/04/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad y Fflint (29/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Flint Event (29/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Glyn Ebwy (09/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Ebbw Vale Event (09/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Cwmbrân (10/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Cwmbran Event (10/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Y Bont-faen (17/04/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Cowbridge Event (17/04/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Caerfyrddin (17/04/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Carmarthen Event (17/04/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Caerdydd (09/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Cardiff Event (09/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Caernarfon (28/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Caernarfon Event (28/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Pen-y-bont ar Ogwr (17/04/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Bridgend Event (17/04/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Aberhonddu (08/05/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Brecon Event (08/05/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Bangor (28/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Bangor Event (28/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Sesiwn Tystiolaeth Cyhoeddus Aberystwyth (27/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Aberystwyth Public Evidence Event (27/03/12) 21 Aug 2012 One English
Events Digwyddiad Aberstwyth (27/03/12) 21 Aug 2012 One Cymraeg
Events Aberstwyth Event (27/03/12) 21 Aug 2012 One English
Written Evidence Richard Wyn Jones and Roger Scully 14 Aug 2012 One English
Written Evidence Richard Wyn Jones and Roger Scully 14 Aug 2012 One English
Written Evidence Mike Cuddy 14 Aug 2012 One English
Written Evidence TUC 14 Aug 2012 One English
Written Evidence Wales in a Changing Union Group 14 Aug 2012 One English
Written Evidence Gwyn Edwards 14 Aug 2012 One English
Written Evidence Geraint Davies MP 14 Aug 2012 One English
Surveys ICM opinion poll results 16 Jul 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan Deloitte a Grant Thornton (12/03/12) 18 Jun 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence Session with Deloitte and Grant Thornton (12/03/12) 18 Jun 2012 One English
Written Evidence John Lipetz Appendix 30 May 2012 One English
Written Evidence Rt Hon Paul Murphy MP Further Evidence 30 May 2012 One English
Written Evidence Mark Drakeford AM 30 May 2012 One English
Written Evidence John Davies 30 May 2012 One English
Written Evidence David Davies MP 30 May 2012 One English
Written Evidence Chartered Institute of Taxation 30 May 2012 One English
Written Evidence CBI Wales 30 May 2012 One English
Written Evidence Cardiff Airport 30 May 2012 One English
Written Evidence Bristol Airport 30 May 2012 One English
Written Evidence Bristol Airport 30 May 2012 One English
Written Evidence Anonymous 30 May 2012 One English
Written Evidence Anonymous Appendix 30 May 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar Cymru Wir (12/03/12) 30 May 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral evidence True Wales (12/03/12) 30 May 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan Sefydliadau Busnes (13/02/12) 24 Apr 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan Admiral Group plc (13/02/12) 24 Apr 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence with Business Organisations (13/02/12) 24 Apr 2012 One English
Oral Evidence Oral Evidence from Admiral Group plc (13/02/12) 24 Apr 2012 One English
Written Evidence ICAEW Appendix 1 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Submission from the IoD 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Submission from RWE 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Letter from the Manchester Airport Group 20 Mar 2012 One English
Written Evidence ICAEW 20 Mar 2012 One English
Written Evidence ICAEW Appendix 2 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Email submission from Steve 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Email Submission from S P Jones 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Email Submission from Matthew Keys 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Email Submission from John Lipetz 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Email Submission from JL Gardner 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Email Submission from Edgar Lloyd 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Email Submission from Dennis Harkus 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Dr John Ball 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Email Submission from Carol Norman 20 Mar 2012 One English
Written Evidence Email Submission from Anonymous 20 Mar 2012 One English
Surveys St David’s Day Poll Results 14 Mar 2012 One English
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan yr Athro Paul Bernd Spahn (09/01/12) 14 Feb 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Tystiolaeth Lafar gan y Panel Academaidd (09/01/12) 14 Feb 2012 One Cymraeg
Oral Evidence Oral Evidence from Professor Paul Bernd Spahn (09/01/12) 14 Feb 2012 One English
Oral Evidence Oral Evidence from Academic Panel (09/01/12) 14 Feb 2012 One English
Written Evidence WLGA 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Sustrans 14 Feb 2012 One English
Written Evidence South East Wales Economic Forum 14 Feb 2012 One English
Written Evidence PWC 14 Feb 2012 One English
Written Evidence National Farmers Union 14 Feb 2012 One English
Written Evidence National Audit Office 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Mid and West fire and rescue 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Federation of Small Businesses 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Cyngor Gwynedd 14 Feb 2012 One Cymraeg
Written Evidence Caerphilly Council 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Welsh Liberal Democrats 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Welsh Government 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Welsh Conservatives 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Welsh Conservatives Assembly Group 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Vote No Day 14 Feb 2012 One English
Written Evidence True Wales 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Plaid Cymru (English) 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Plaid Cymru (Cymraeg) 14 Feb 2012 One Cymraeg
Written Evidence Paul Murphy MP 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Parliament for Wales campaign 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Lord Garel Jones 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Mark Drakeford AM 14 Feb 2012 One English
Written Evidence HMGovernment 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Glyndwr Cennedd Jones Chair Plaid Cymru London Branch 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Evidence from Lord Garel 14 Feb 2012 One English
Written Evidence David Melding AM 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Communist Party 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Changing Union Partnership – Finance and Funding Workgroup 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Tracy Rihill 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Roger Cracknell 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Robert Walker 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Mr Tom Peters 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Mr Peter Biebrach 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Mr Michael Cossey Edwards 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Mr Frank Harbud 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Mr Dave Taylor 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Medwyn Roberts 14 Feb 2012 One Cymraeg
Written Evidence Madoc Batcup 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Lyn Owen 14 Feb 2012 One English
Written Evidence John Broughton 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Dr James Davies 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Dr Ian Johnson 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Cllr Matt Wright 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Bill Capper 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Prof David King et al University of Stirling 14 Feb 2012 One English
Written Evidence Dr Andrew Crawley and Prof Max Munday Cardiff Business School 14 Feb 2012 One English