Defnyddiwch y dolenni isod i ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth yn Gymraeg. Mae’r gwasanaethau Saesneg cyfatebol ar gael drwy chwilio neu bori.

Profion gyrru

Trwyddedau gyrru

Rhifau cofrestru cerbydau a disgiau treth

Bathodynnau Glas

Hawl i fudd-daliadau

Dod o hyd i swydd

Pensiwn y Wladwriaeth

Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Gwasanaethau’r cyngor a’r amgylchedd

Hysbysebu swydd

Gwyliau banc y DU

Help us improve GOV.UK

Please don't include any personal or financial information, for example your National Insurance or credit card numbers.