Croeso i’r Asiantaeth Taliadau Gwledig

Beth rydym yn ei wneud

    Mae gwaith yr Asiantaeth Taliadau Gwledig yn cynorthwyo i gwaith Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig er mwyn annog ffermio sy'n ffynnu ac yn y sector bwyd a chymunedau gwledig cryf.

    Mae’r ATG yn gwneud taliadau sy’n cefnogi Polisi Amaethyddol Cyffredin, olrhain da byw ac yn cynnal arolygiadau. Rydym yn rheoli 60 o gynlluniau ac yn talu ffermwyr a masnachwyr fwy na £2 biliwn y flwyddyn. Er mwyn gweinyddu amrediad mor eang o gynlluniau a bodloni gofynion yr UE, rydym yn rheoli gwybodaeth am fwy na dwy filiwn o barseli tir.

    Mae tri ymgyrch blaenoriaethau strategol yn gyrru popeth rydym yn ei wneud; gwasanaeth cwsmeriaid, cymhwysedd ac effeithlonrwydd. Mae'r blaenoriaethau hyn yn ein helpu i wella ein perfformiad yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Gweithio gyda'n gilydd