Skip to the page Primary Navigation Skip to the page content Skip to page Footer

Cynllun iaith Gymraeg

Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, rydym wedi llunio Cynllun Iaith Gymraeg i gyhoeddi gwybodaeth yn Gymraeg pan fo hynny'n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol yn ymarferol.

English language version

Cymeradwywyd Cynllun Iaith Gymraeg OFT gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 17 Mawrth 2010.

Mae'r cynllun yn nodi ymrwymiad OFT i drin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnig gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru. Er enghraifft, defnyddio'r Gymraeg mewn ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd a hysbysebu, a gohebu yn Gymraeg, os oes angen.

Llwythwch ein cynllun i lawr

Cynllun Iaith Gymraeg OFT1109 (pdf 234kb) 

Cyhoeddiadau yn Gymraeg

Gellir gweld y cyhoeddiadau sydd ar gael yn Gymraeg yn adran cyhoeddiadau'r wefan hon.

Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Iaith Gymraeg 2011

Mae gan yr OFT ddyletswydd i lunio Adroddiad Monitro Blynyddol sy'n amlinellu'r cynnydd a wnaed wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn unol â'n Cynllun Iaith Gymraeg ac yn nodi meysydd ar gyfer gwella.

Cyflwynir yr Adroddiad Monitro Blynyddol i Fwrdd yr Iaith Gymraeg erbyn 30 Mehefin bob blwyddyn ac mae'r Bwrdd yn cynnig sylwadau ar ein cynnydd.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2011 yr OFT (pdf 201kb)

Adborth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau mewn perthynas â'n cynllun, ebostiwch marketing@oft.gsi.gov.uk.
Back to: Accessing OFT information

Recently viewed pages

This feature requires Javascript and Cookies to be enabled on your browser

Email alerts

Register for email alerts or amend your existing account details here.