Defnyddiwch y dolenni isod i ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth yn Gymraeg. Mae’r gwasanaethau Saesneg cyfatebol ar gael drwy chwilio neu bori.

Profion gyrru

Trwyddedau gyrru

Rhifau cofrestru cerbydau a disgiau treth

Bathodynnau Glas

Hawl i fudd-daliadau

Dod o hyd i swydd

Pensiwn y Wladwriaeth

Gwasanaethau’r cyngor a’r amgylchedd

Hysbysebu swydd

Erbyn diwedd 2012, bydd gan GOV.UK gynnwys Cymraeg ar amrywiaeth o wasanaethau a gwybodaeth gan y llywodraeth, ee gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith, adnewyddu treth eich cerbyd a deall yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Is something wrong with this page?

Help us improve GOV.UK by telling us: