Beth sy’n cael ei wneud i leihau a rheoli perygl llifogydd?

Rhaglenni cynnal a chadw, cynlluniau a strategaethau llifogydd, ac ymagweddau gwahanol at reoli perygl llifogydd.