Amdanom ni

Darllenwch ragor am ein sefydliad.

Rydym yn Gorff Cyhoeddus Anadrannol Gweithredol sy'n atebol i'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ac yn Gorff Cyhoeddus wedi'i noddi gan Lywodraeth Cymru, yn atebol i Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.

Ein prif amcanion yw diogelu a gwella'r amgylchedd, ac i hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Rydym yn chwarae rôl ganolog i gyflawni blaenoriaethau amgylcheddol Y Llywodraeth Ganolog a Llywodraeth Cymru yn ein gwaith. 

 • Our corporate plan 2011 - 2015

  Our corporate plan sets out our priorities for the next four years.

 • Our environmental performance

  It’s our job to create a better place for people and wildlife. In doing so, we need to make sure we do our work in as environmentally sensitive way as possible.

 • Sut yr ydym yn gweithio

  How we aim to make your community a better place, who to contact if you have an environmental problem, and how we work with others.

 • Ein sefydliad

  Sut rydym wedi ein strwythuro, sut mae ein sefydliad yn gweithio, a phwy yw pwy.

 • Ein Siarter Cwsmer

  Pa safonau ydym ni wedi eu gosod i ni’n hunain? Beth ellwch chi ddisgwyl gennym? A sut ellwch chi gysylltu â ni?

 • Caffael yn Asiantaeth yr Amgylchedd

  Cyfarwyddyd ar sut i werthu i Asiantaeth yr Amgylchedd ac Offer a Thechnegau ar gyfer Caffael Amgylcheddol.

 • Eich hawl i wybod

  Canfyddwch sut a ble gellir cael gwybodaeth gan Asiantaeth yr Amgylchedd; a manylion o'n hymrwymiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

 • Our information charter

  Find out how we look after personal information.

 • Working with others

  Find out about how we work with others and partnership initiatives we are involved with.