Fallout Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Bridge Road,
Llandaff North,
Cardiff
CF14 2JL
Ffn / Tel: 029 2033 3090
Ffacs / Fax: 029 2033 3091
E-bost / Email: 
Lleoliad / Location
Menu
Cartref :: Home
Dyddiadau Pwysig :: Important Dates
Ardal Disgyblion a Staff
Cysylltiadau Cyflym :: Quick Links
Hanes :: History
Grwpiau Blynyddoedd :: Year Groups
Pontio Bl.6 :: Yr.6 Transition
Chweched :: Sixth Form
Dewisiadau TGAU :: GCSE Options
Adrannau :: Departments
C.Rh.A :: PTA
Profiad Gwaith :: Work Experience
Dug Caeredin :: Duke of Edinburgh
Urdd
The Giving Machine
TaFM
Chwaraeon :: Sports Activities
Opsiynau Bl.12 :: Year 12. Options
5x60
Geirfa Pynciau
Oriel :: Gallery

Log In
Username

Password

Remember MeCroeso i - Glantaf :: Welcome to Glantaf
eryri

ffair

11

goats

phone

hoci

rygbi

rygbi

guto

esu

urrd

CC

6ed

eypnofio

twitter

sweden

ponio

Twrnament Pel-rwyd :: Netball Tourament

Daeth tim pel-rwyd 8B Glantaf yn gyntaf yn twrnament Chwaraeon Caerdydd yn Llys Talybont ar yr 24ain o fis Tachwedd.

The Glantaf 8B netball team came first in the Sport Cardiff tournament on the 24th of November

cerdd dant

lovell

11

gwyddoniaeth

UCAC

Adroddiad

Lara

fran

joel

gwyddoniaeth

h2h

5x60

astro

giving banner

Tgau

llawlyfr

doe

welsh homework

Sports Wales

awqrd logoCreated on 04/02/2003 10:24 AM by admin
Updated on 12/06/2012 01:55 PM by Athropd
 Printable Version

Recently Added Documents
Name: Cyfnodau Adolygu Bl.11 :: Year 11 Revision Sessions
Updated: 23/05/2012 05:09 PM
Name: Polisi Ffonau Symudol :: Mobile Phone Policy
Updated: 10/05/2012 03:32 PM
Name: Nodiadau Adolygu Graffeg
Updated: 03/04/2012 01:44 PM
Name: Cerddi Cymraeg
Updated: 03/04/2012 04:36 PM
Name: Cyfnodau Astudio Bl. 11 :: Year 11 Study Periods
Updated: 23/05/2012 05:11 PM
Name: Eisteddfod 2012
Updated: 27/02/2012 10:08 AM
Name: Taith Sweden
Updated: 29/03/2012 08:17 AM