GIG Heddiw

E. coli O157 yn gysylltiedig â meithrinfa ar Ynys Môn
Mae un achos ychwanegol o E. coli O157 wedi cael ei ganfod fel rhan o’r ymchwiliad i’r achosion sy’n gysylltiedig â Meithrinfa Tri Ceffyl Bach ar Ynys Môn.
Achos o E. coli O157 mewn meithrinfa ar Ynys Môn
Mae profion yn cael eu cynnig i blant mewn meithrinfa ar Ynys Môn ar ôl darganfod bod plentyn yno yn dioddef o E. coli O157.
Achosion E coli
Diweddariad ar yr achosion o E.coli O157 yn Ne Ddwyrain Cymru
encyclopaedia section

Ewch at yr wyddor i gael gwybodaeth am anhwylderau, llawdriniaethau, profion a thriniaeth.

local services section

Chwiliwch am y doctor, deintydd, fferyllydd, clinig iechyd rhywiol, optegydd neu grwp cefnogaeth/hunan gymorth a mwy.

lifestyle & wellbeing section

Mae'r adran hyn yn llawn o wybodaeth a chyngor i wella eich ffordd o fyw.

online enquiry section

Nid yw'r Gwasanaeth Ymholiad Ar-Lein yn addas os oes gennych unrhyw symptomau.  Os ydych chi neu rhywun arall yn teimlo’n anhwylus, ffoniwch eich Meddyg Teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 am gyngor.

health alerts and events section

Defnyddiwch y map rhyngweithiol hwn o Gymru i ganfod digwyddiadau lleol ac i weld a oes unrhyw rybuddion iechyd sy’n effeithio ar eich ardal.

d i y section

Defnyddiwch yr adran ryngweithiol yma i gael cyngor a chreu presgripsiwn gwybodaeth.

Yr Ystafell

Gwefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i bobl ifanc yng Nghymru yw Yr Ystafell.

The Room Website
Llinell Gymorth Smygwyr

Llinell Gymorth i smygwyr yng Nghymru
0800 169 0 169

smokers helpline wales
Your Information


keep well this winter

Dewis Doeth

Choose Well
Os ewch chi'n sâl neu os cewch anaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir er mwyn ichi gael y driniaeth orau. Darllenwch mwy am Dewis doeth >

Eich GIG

nhs wales website

Newyddion diweddar

Ewch at yr adran newyddion i ddarllen y straeon mwyaf diweddar yng GIG Cymru.

 

RSS News Feed


| Rhannu
Icra logo 1000 Lives Campaign health challenge wales Twf