Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
Cysylltwch â ni | English
standard right banner image

 

Teithiau’r Llyfrgell Deithiol

Mobile Library front

Manylion ac amserlenni teithiau’r Llyfrgell deithiol hyd.

Mae teithiau’r Llyfrgell Deithiol wedi newid ers 20fed Medi 2011, gweler y ddogfen o dan Dogfennau perthnasol isod i weld yr amserlen newydd.


Dogfennau perthnasol

Acrobat/PDF FileTeithiau'r llyfrgell deithiol o 20.09.11
Math o ddogfen: Acrobat/PDF File
Maint y ddogfen: 118k

Gweler Hefyd

  • Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol 31/07/2009

    Yn dod a llyfrau a gwybodaeth atoch chi! Os ydych chi’n byw mwy na 3 milltir o lyfrgell, yna, mae’n debygol bod Llyfrgell Deithiol yn aros rhywle’n agos at eich cartref.

  • Gwasanaeth Llyfrgell Cartref 02/06/2009

    Yn dod â’r llyfrgell i’ch cartref... Os ydych yn hoffi darllen ond nad ydych yn gallu mynd i’ch llyfrgell oherwydd oed, salwch neu wendid, efallai eich bod yn gymwys am Wasanaeth Llyfrgell i’r Cartref a ddarperir gan Conwy.

Cyhoeddwyd: 02/06/2009    Newidiad diweddaraf: 22/09/2011
 
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Facebook
Dilynwch ni ar Twitter
Llyfrnodi'r dudalen hon
Rhannu'r dudalen hon

Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Bodlondeb, Conwy,
Gogledd Cymru, LL32 8DU.
Ffôn: 01492 574000
Ffacs: 01492 574559
E-bost:
gwybodaeth@conwy.gov.uk
Sylwadau, Canmoliaeth a chwynion
 

Cyfreithiol

Diogelu Data
Rhyddid Gwybodaeth
Hawlfraint a Gwadiadau
 

Gwybodaeth gwefan

Adborth am y wefan
Porthiannau RSS
Dilynwch ni ar Twitter
Allweddi mynediad
Cwcis
Argaeledd gwefan
 

Gwefannau Llywodraeth

Llywodraeth Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Galw Iechyd Cymru
Directgov
Senedd y Ddeurnas Unedig