Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Pensiynau a chynllunio ar gyfer ymddeol

Newidiadau i’r oedran ymddeol diofyn

Cael gwybod mwy ynghylch yn newidiadau diweddar i’r oedran ymddeol diofyn

Additional links

Adeiladu dyfodol gwell

Nid oes rhaid i’r broses o gynllunio ar gyfer eich ymddeoliad fod yn frawychus. Yma cewch wybod beth y mae gennych hawl iddo a dysgwch am eich opsiynau cynilo

Allweddumynediad llywodraeth y DU