Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Pasbortau

Teithio o fewn dwy wythnos?

Os oes angen i chi adnewyddu’ch pasbort ar frys, mae’r Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau yn cynnig gwasanaeth cyflym un wythnos a gwasanaeth un diwrnod premiwm. Mae’n rhaid i chi wneud apwyntiad am y gwasanaethau hyn. Gweler ‘Ceisiadau pasbort ar frys’ am fwy o wybodaeth.

Additional links

Angen cyngor am basbort?

I gael cymorth, ffoniwch Linell Gymorth Pasbortau’r Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau ar 0300 222 0000.

Mae’r Llinell Gymorth ar agor:
- rhwng 8.00 am a 8.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener
- rhwng 9.00 am a 5.30 pm ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus

Allweddumynediad llywodraeth y DU