Ymholiad ar-lein

Nid yw'r Gwasanaeth Ymholiad Ar-Lein yn addas os oes gennych unrhyw symptomau.  Os ydych chi neu rywun arall yn teimlo’n sâl nawr, ffoniwch eich Meddyg Teulu neu Galw Iechyd Cymru.  Mae yna wybodaeth am argyfyngau meddygol yn yr adran Eisiau Help Meddygol Nawr?

Gallwch ofyn unrhyw gwestiwn am iechyd a bydd ein harbenigwyr gwybodaeth iechyd yn ymateb i’ch ymholiad o fewn dau ddiwrnod gwaith.  Os na fyddwn yn gallu ateb eich cwestiwn, byddwn yn e-bostio ac egluro pam. 

Gallwn ateb cwestiynau am:

# Cyflyrau cyffredin 
# Gwasanaethau GIG a grwpiau cefnogi lleol
# Hawliau cleifion a help gyda chostau iechyd
# Cyflyrau tymor hir, ffordd o fyw iach a llawer mwy

Ni allwn ateb cwestiynau os:

# Ydych yn sâl a chyda symptomau 
# Ydych o dan 18 oed 
# Ydych chi neu'r person mae'r ymholiad amdano yn byw y tu allan i'e DU

Cyn anfon ymholiad mae'n rhaid ichi ddarllen ein Telerau ac Amodau.

Rhowch eich Ymholiad Gwybodaeth Iechyd yma


 

| Rhannu
Icra logo 1000 Lives Campaign health challenge wales