Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cynlluniwr siwrnai

Cynlluniwch eich taith o ddrws i ddrws, i unrhyw le yng Ngwledydd Prydain, gyda'r cynlluniwr siwrnai ar-lein hwn. Mae’r cynlluniwr siwrnai’n eich helpu i ddod o hyd i'r llwybr cyflymaf o A i B ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn car neu drwy gerdded ac mae’n cynnwys yr holl wybodaeth ychwanegol sydd ei angen arnoch.

Eich holl ddewisiadau teithio - i gyd yn yr un lle

Mae’r cynlluniwr siwrnai'n darparu’r canlynol i chi:

 • amryw o lwybrau ar gyfer yr un daith
 • amseroedd teithio - gan gynnwys teithiau mewn car ac amseroedd cerdded
 • cysylltiadau trên a bws
 • prisiau tocynnau - gyda dolenni i wefannau lle gellir eu prynu

Defnyddio'r cynlluniwr

Defnyddiwch y cynlluniwr er mwyn:

 • canfod gwasanaethau bysiau a threnau lleol
 • cynllunio'ch taith orau i'r gwaith
 • darganfod llwybr arall er mwyn osgoi gwaith ffordd
 • dangos y ffordd gyflymaf i gyrraedd y maes awyr

Mae’n rhwydd:

 • teipio'ch man cychwyn
 • teipio pen eich taith
 • dewis sut yr hoffech chi deithio

Yn yr adran hon...

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU