Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dod o hyd i wasanaethau iechyd yn eich ardal chi

Chwilio am wasanaethau GIG lleol yn eich ardal chi.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Gallwch ddod o hyd i feddygon, deintyddion, optegwyr, ysbytai, Canolfannau Galw Heibio'r GIG a gwasanaethau eraill yn eich ardal chi drwy roi eich cod post ar wefan NHS Direct.

Additional links

Cynghorwr budd-daliadau ar-lein

Gweld pa fudd-daliadau mae'n bosib bydd gennych hawl iddo

Ffeiliau PDF

I weld ffeiliau PDF, mae angen Adobe Reader arnoch. Mae'r rhaglen ar gael am ddim os nad yw gennych chi eisoes.

Allweddumynediad llywodraeth y DU