royalnavy.mod.ukTop Class Employer with Top Class People
Royal NavyRoyal Navy

Cysylltu

Ymholiadau am Yrfaoedd gyda'r Llynges Frenhinol a'r Môr-filwyr Brenhinol

  1. Nid yw tîm gwefan y Llynges Frenhinol yn gallu rhoi gwybodaeth am gyngor ar ddewis gyrfa gyda'r Llynges Frenhinol a'r Môr-filwyr Brenhinol
  2. Mae gyrfaoedd unigol i'w gweld o fewn y tudalennau gwe gyrfaoedd. Yn ogystal, mae cyngor clir am y canllawiau cenedligrwydd a phreswylio sy'n angenrheidiol ar gyfer ymuno â Lluoedd Arfog y DU o fewn yr adran cymhwyster.
  3. Rhaid cyfeirio pob ymholiad arall at y Ganolfan Cyswllt Gyrfa fel Swyddog neu Swyddfeydd Gyrfaoedd y Lluoedd Arfog agosaf, neu ffonio: 0845 607 5555

Ymholiadau o Dramor

Os ydych chi'n ymholi o dramor dylech ddefnyddio'r ffurflen gysylltu ar-lein yn gyffredinol. Anfonir manylion cynghorwr yn y DU atoch chi. Os oes gennych gwestiwn penodol sy'n ymwneud â chymwysterau nad ydynt o'r DU neu am reolau preswylio ac ati, gellir anfon ymholiad drwy'r e-bost i'r cyfeiriad canlynol:

hq@dnr.mod.uk

Ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth

Ymholiadau i'r Weinyddiaeth Amddiffyn
Ffôn: 0870 607 4455

Ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth
www.foi.mod.uk

Ymholiadau Ysgrifenedig
Ministerial Correspondence Unit
Ministry of Defence
Floor 5, Zone A
Main Building, Whitehall
London
SW1A 2HB

Ffurflen Gais y We ar gyfer Rhyddid Gwybodaeth
Os nad ydych wedi dod o hyd i'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch yng Nghynllun Cyhoeddi'r MOD.
www.mod.uk/publications/foi/foirequest.htm


Ymholiadau i'r Weinyddiaeth Amddiffyn

Ymholiadau i'r Weinyddiaeth Amddiffyn
Ffôn: 0870 607 4455

Ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth
www.foi.mod.uk

Llinell Gymorth Gymraeg
Os ydych chi am wneud ymholiad cyffredinol dros y ffôn i'r Weinyddiaeth Amddiffyn a bod yn well gennych siarad Cymraeg, rhowch alwad i'r Llinell Gymorth Gymraeg. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael o ddydd Llun - dydd Gwener, 9am - 5pm, ar 01554 821413.

Cysylltiadau â'r Llynges Frenhinol a'r Môr-filwyr Brenhinol ar gyfer Aelodau'r Cyhoedd

Cael Cofnodion a Medalau Gwasanaethu'r Llynges Frenhinol

Cysylltu â Llongau ar y Môr

Ffynonellau Gwybodaeth am Ailsefydlu ar ôl gadael y Llynges Frenhinol

Rhifau Ffôn y Llynges Frenhinol

Aelodau'r Wasg a'r Cyfryngau

Ar gyfer Ymholiadau Cyffredinol y Wasg yngl┼Ěn â'r Llynges
Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Ffôn: 020 7218 9000

Ar gyfer Ymholiadau Rhanbarthol neu i Ganolfannau'r Llynges
Swyddfa'r Wasg Canolfan y Llynges Portsmouth,
Ffôn: 023 9272 3025.

Swyddfa'r Wasg Canolfan y Llynges Devonport,
Ffôn: 01752 554558.

Swyddfa'r Wasg Canolfan y Llynges Clyde,
Ffôn: 01436 677205

Ar gyfer ymholiadau am Longau neu Unedau sydd Oddi Cartref
Swyddfa'r Wasg y Fflyd, Ffôn: 023 9262 5381 neu 023 9262 5379.

Ar gyfer Ymholiadau am Raglenni Dogfen a Nodwedd
Cysylltiadau Cyhoeddus (y Llynges) y Gyfarwyddiaeth Amddiffyn, 020 7218 2861.

Sylw Gwefan y Llynges Frenhinol

Rydyn ni'n gobeithio i chi fwynhau edrych ar wefan y Llynges Frenhinol ac wedi cael y system yn ddefnyddiol ac yn hawdd i'w gweithredu. Rydyn ni'n diweddaru'r safle'n gyson a byddwn yn falch o glywed unrhyw sylwadau sydd gennych am ei gyflwyniad a'i gynnwys.

Sylwch fod tîm y wefan ond yn gallu ateb cwestiynau sy'n gysylltiedig â'r wefan a'i chynnwys.


Yn anffodus ni allwn helpu i ddod o hyd i gyn-aelodau o'r Llynges na'u cofnodion gwasanaeth. Mae'r HOLL wybodaeth sydd ar gael ar gyfer y chwiliadau hyn i'w gweld drwy'r dolenni cyswllt uchod.


Dylid gwneud ceisiadau am wybodaeth am yrfaoedd drwy ddefnyddio'r ffurflen electronig yn yr adran GYRFAOEDD.

Cliciwch yma i nodi eich sylwadau am y wefan.