royalnavy.mod.ukTop Class Employer with Top Class People
Royal NavyRoyal Navy

Y LLYNGES FRENHINOL GYNORTHWYOL

The Royal Fleet Auxilliary Ship Gold Rover
RFA Diligence
RFA Wave Knight

Mae gwasanaeth y llynges frenhinol gynorthwyol (RFA) yn llynges sydd â chriw sifil, y mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn berchen arni. Ei brif dasg yw darparu llongau rhyfel y Llynges Frenhinol â'r tanwydd, y bwyd, y cyflenwadau a'r arfau y maent eu hangen i fod yn weithredol tra'u bod oddi cartref. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth awyrennau i'r Llynges Frenhinol, ynghyd â chefnogaeth tir a môr a chludiant diogel dros y môr i unedau'r Fyddin a'u hoffer.

Comodor yr RFA

Mae'r RFA yn cael ei rheoli gan Gomodor yr RFA sy'n uniongyrchol atebol i Gadbennaeth y Llynges, fel Cadlywydd Fflyd, am weinyddiaeth a gweithredu Llynges yr RFA o ddydd i ddydd.

Hanes

Sefydlwyd y Gwasanaeth Llynges Frenhinol Gynorthwyol ym 1905.  Cychwynnodd drwy gludo bynceri glo a chyflenwadau eraill, gan gael fflyd o danceri wrth i longau rhyfel Prydain ddechrau llosgi olew yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu'r RFA yn gwasanaethu ym mhob ymgyrch forol (o'r Arctig i'r Pasiffig) yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gan gynnwys gosgorddion Malta, Rwsia ac eraill. Ers hynny, mae wedi cefnogi'r Llynges Frenhinol a'r Fyddin yng Nghorea, Suez, Cyprus, Beira, Kuwait, Borneo, Belize, Aden ac yn y Rhyfeloedd Gwlad yr Iâ. Yn ystod Rhyfel y Falklands ym 1982, arweiniodd yr RFA gefnogaeth logistaidd ar gyfer y Lluoedd, gan golli RFA Syr Galahad mewn ymosodiad ffyrnig o'r awyr yn Fitzroy.

Drwy gydol ei hanes mae swyddogion a gŵyr yr RFA wedi ennill bri, gyda llawer ohonynt wedi'u hanrhydeddu am eu dewrder a'u gwroldeb. Yn fwy diweddar, chwaraeodd yr RFA rôl hanfodol yn Rhyfel y Gwlff yn cefnogi Lluoedd Prydain, ac yn yr Adriatig yn cefnogi Tasglu'r Cenhedloedd Unedig.

Personél

Mae'r RFA yn cyflogi dros 2000 o swyddogion a llongwyr sifil, ac mae'n un o'r cyflogwyr mwyaf ym Morgludiant Prydain. Mae personél y DU yn gweithio o dan amodau gwasanaeth yr RFA sy'n cynnwys cymalau sy'n cyfrif am y Gwasanaeth y mae ailgyflenwi ar y môr yn ganolog iddo, ac sydd hefyd yn darparu bod y criw yn aros gyda'r llong petai'n cael ei chyfeirio at ardal lle gallai peryglon rhyfel godi. Mae'r personél yn dilyn llwybrau hyfforddi traddodiadol eu cymheiriaid yn y Llynges Fasnachol i ennill cymwysterau proffesiynol, ond â haen sylweddol o hyfforddiant y Llynges i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol mewn awyrgylch ymgyrch. Mae llawer o longau'r RFA yn cludo partïon morol neu filwrol ar gyfer tasgau fel gweithredu a chynnal a chadw hofrenyddion.

Y Llongau

Mae modd adnabod llongau'r RFA drwy eu lliw llwyd a'u baner, sef y lluman glas ag angor aur unionsyth arno. Mae 19 llong yn Fflyd yr RFA; 8 tancer Fflyd a Chefnogaeth, 2 Long Ailgyflenwi Fflyd Cargo Sych, 2 Long Ailgyflenwi tanwydd a chyflenwadau cyfun, 4 Llong Lanio Doc, 1 Llong Lanio (Logisteg), 1 Llong Hyfforddiant Hedfan ac 1 Llong Blaen-Atgyweirio.  Cafodd RFA Argus ei haddasu’n Llong Hyfforddiant Hedfan yn Harland a Wolff a dechreuodd wasanaethu ym 1989.