Rheolydd Elusennau Cymru a Lloegr

Dod o hyd i elusen  Cymorth ar gyfer yr adran hon. Agor ffenestr newydd.     
 
 
 
 
 
211015 - 
THE STROKE ASSOCIATION
Dogfennau gofynnol wedi'u derbyn  Cymorth ar gyfer yr adran hon. Agor ffenestr newydd.
 
 
 
 
Gweithgareddau  Cymorth ar gyfer yr adran hon. Agor ffenestr newydd.     

Ble mae’r elusen yn gweithredu  Cymorth ar gyfer yr adran hon. Agor ffenestr newydd.     
Cyfrifon ar gyfer 31 Mar 2008:
derbyniwyd 07 Oct 2008


Ffurflen Flynyddol ar gyfer 31 Mar 2008:
derbyniwyd 22 Dec 2008
Mae'r sgrin hon yn defnyddio Adobe Flash Player i arddangos siartiau o'r data yma. Os na allwch weld y siartiau hyn gallwch gael Adobe Flash Player drwy glicio ar y logo ar y dde.
Get Flash Player
Incwm £20,173,812  Cymorth ar gyfer yr adran hon. Agor ffenestr newydd.     
Eitem Incwm Incwm £
Gwirfoddol 13,661,191
Masnachu i godi arian 214,392
Buddsoddiadau 664,802
Gweithgareddau elusennol 5,087,144
Arall 546,283
Cyfanswm 20,173,812

Enillion buddsoddi 1,263,821
Gwariant £20,705,843  Cymorth ar gyfer yr adran hon. Agor ffenestr newydd.     
Eitem Gwariant Gwariant £
Cynhyrchu incwm gwirfoddol 4,125,782
Llywodraethu 96,834
Masnachu i godi arian 142,225
Rheoli buddsoddiadau 42,818
Gweithgareddau elusennol 16,298,184
Arall 0
Cyfanswm 20,705,843
Asedau, rhwymedigaethau a phobl  Cymorth ar gyfer yr adran hon. Agor ffenestr newydd.     
Eitem Asedau a Rhwymedigaethau Gwerth Asedau £
Asedau at eich defnydd eich hun 226,719
Buddsoddiadau tymor hir 14,581,529
Asedau eraill 4,942,703
Cyfanswm rhwym-edigaethau -7,323,839

Gweithwyr a Gwirfoddolwyr  
Gweithwyr 387
Gwirfoddolwyr 3,380
Gwariant elusennol  Cymorth ar gyfer yr adran hon. Agor ffenestr newydd.     
Eitem Math o Wario Gwerth £ % Cyfanswm Gwario
Gwariant ar gynhyrchu incwm a llywodraethu 4,407,659 21
Gwariant elusennol 16,298,184 79
  Enillion Buddsoddi