History and Tour

Welsh PMs in History

Hanes Prif Weinidogion Prydain

Sir Winston Churchill

Hyd heddiw mae 52 o ddynion ac un wraig wedi cerdded trwy ddrysau Rhif 10 Stryd Downing yn eu swyddogaeth fel Prif Weinidog Prydain.

Yn ystod y cyfnod hwn rhoddwyd allweddi un o ddrysau ffrynt enwocaf y byd i amrywiaeth anhygoel o gymeriadau.

Yn yr adran hon byddwn yn edrych yn fanwl ar yr holl Brif Weinidogion a fu’n llwyddiannus neu’n waradwyddus, yn fethiannau byrhoedlog neu’n arloeswyr hanes.

Byddwn yn canolbwyntio ar fagwraeth, gyrfa, bywyd teuluol a marwolaeth y gwahanol brif weinidogion hyn. Rydym hefyd wedi cynnwys y dyfyniadau cofiadwy ganddynt, neu’r ffeithiau difyr amdanynt, sy’n aros yn y cof.

Rhestrir y prif weinidogion yn ôl trefn amseryddol y dyddiad yr oeddent wedi cychwyn gyntaf ar eu swyddi. Bu yna hefyd ambell gyfnod, ychydig oriau neu ddyddiau gan fwyaf, pan nad oedd y wlad yn swyddogol yng ngofal unrhyw un. Rydym yn egluro’r cyfnodau hyn o dan Y Dyddiau Coll (yn Saesneg).

Mae manylion bywgraffyddol y Prif Weinidog cyfredol, Gordon Brown, i’w gweld yma.

Cofiwch ymweld hefyd â dalennau Hanes 10 Stryd Downing.

Cofiwch ymweld hefyd â’n hadrannau hanesyddol difyr

  Hanes 10 Stryd Downing

  Prif Weinidogion sydd wedi torri recordiau (yn Saesneg)

Prif Weinidogion y Ddeunawfed Ganrif, eu cyfnod yn y swydd a’u plaid wleidyddol

  Syr Robert Walpole 1721-42 Chwigiaid

  Spencer Compton, Iarll Wilmington 1742-3 Chwigiaid

  Henry Pelham 1743-54 Chwigiaid

  Thomas Pelham-Holles, Dug Newcastle 1754-6 a 1757-62 Chwigiaid

  William Cavendish, Dug Devonshire 1756-7 Chwigiaid

  John Stuart, Iarll Bute 1762-3 Torïaid

  George Grenville 1763-5 Chwigiaid

  Charles Wentworth, Ardalydd Rockingham 1765-6 a 1782 Chwigiaid

  Iarll Chatham, William Pitt ‘Yr Hynaf’ 1766-8 Chwigiaid

  Augustus Henry Fitzroy, Dug Grafton 1768-70 Chwigiaid

  Yr Arglwydd North 1770-82 Torïaid

  William Petty, Iarll Shelburne 1782-3 Chwigiaid

  William Bentinck, Dug Portland 1783 a 1807-9 Chwigiaid

Prif Weinidogion y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, eu cyfnod yn y swydd a’u plaid wleidyddol

  William Pitt ‘Yr Ieuaf’ 1783-1801 a 1804-6 Torïaid

  Henry Addington 1801-4 Torïaid

  William Wyndam Grenville, Yr Arglwydd Grenville 1806-7 Chwigiaid

  Spencer Perceval 1809-12 Torïaid

  Robert Banks Jenkinson, Iarll Lerwpl 1812-27 Torïaid

  George Canning 1827 Torïaid

  Frederick Robinson, Is-iarll Goderich 1827-8 Torïaid

  Arthur Wellesley, Dug Wellington 1828-30 Torïaid

  Iarll Grey 1830-34 Chwigiaid

  William Lamb, Is-iarll Melbourne 1834 a 1835-41 Chwigiaid

  Syr Robert Peel 1834-5 a 1841-6 Torïaid

  Iarll Russell 1846-51 a 1865-6 Rhyddfrydwyr

  Iarll Derby 1852, 1858-9 a 1866-8, Ceidwadwyr

  Iarll Aberdeen 1852-5 Torïaid

  Is-iarll Palmerston 1855-8 a 1859-65 Rhyddfrydwyr

  Benjamin Disraeli 1868 a 1874-80 Ceidwadwyr

  William Ewart Gladstone 1868-74, 1880-85, 1886 a 1892-94 Rhyddfrydwyr

  Robert Gascoyne-Cecil, Ardalydd Sailsbury 1885-6, 1886-92 a 1895-1902 Ceidwadwyr

  Iarll Rosebery 1894-5 Rhyddfrydwyr

Prif Weinidogion yr Ugeinfed Ganrif, eu cyfnod yn y swydd a’u plaid wleidyddol

  Arthur James Balfour 1902-5 Ceidwadwyr

  Henry Campbell-Bannerman 1905-8 Rhyddfrydwyr

  Herbert Henry Asquith 1908-16 Rhyddfrydwyr

  David Lloyd George 1916-22 Rhyddfrydwyr

  Andrew Bonar Law 1922-3 Ceidwadwyr

  Stanley Baldwin 1923, 1924-9, 1935-7 Ceidwadwyr

  James Ramsay MacDonald 1924 a 1929-35 Llafur

  Arthur Neville Chamberlain 1937-40 Ceidwadwyr

  Syr Winston Leonard Spencer Churchill 1940-5 a 1951-5 Ceidwadwyr

  Clement Richard Attlee 1945-51 Llafur

  Anthony Eden 1955-7 Ceidwadwyr

  Harold Macmillan 1957-63 Ceidwadwyr

  Syr Alec Douglas-Home 1963-4 Ceidwadwyr

  Harold Wilson 1964-70 a 1974-6 Llafur

  Edward Heath 1970-4 Ceidwadwyr

  James Callaghan 1976-9 Llafur

  Margaret Thatcher 1979-90 Ceidwadwyr

  John Major 1990-97 Ceidwadwyr

  Tony Blair 1997-2007 Llafur

Rhagor o wybodaeth:

  Y Dyddiau Coll (yn Saesneg)

  Ffynonellau ar gyfer yr adran hon (yn Saesneg)

  Manylion bywgraffyddol am Gordon Brown

Newsletter

Around the Web

Flickr Logo Flickr RSS Feed

History and Tour