History and Tour

Welsh History of the Building

Hanes yr adeilad

Downing Street 1827 - watercolour by C Buckler

Mae yna lawer o gyfrinachau’n gorwedd y tu hwnt i ffasâd tawel y drws du enwog.

Gwelodd Rhif 10 derfysgoedd tanbaid, protestio brwd a gweithgareddau digon syfrdanol.

Dyma bencadlys Llywodraeth Prydain trwy ddau Ryfel Byd.

O fewn y muriau hyn datblygwyd polisïau arloesol a chadeiriodd rhai o arweinwyr mwyaf Prydain gyfarfodydd sydd wedi newid cwrs y byd.

Mae’n swyddfa brysur ac yn weithle i’r Prif Weinidog a’r staff a gyflogir i’w gynorthwyo yn ei waith.

Gymaint â dim, mae hefyd yn gartref i’r Prif Weinidog a’i deulu.

Ym 1730 y cychwynnodd cysylltiad Stryd Downing a swyddfa’r Prif Weinidog.

Gwrthododd y Prif Weinidog cyntaf oll, Robert Walpole, â derbyn y ty yn anrheg bersonol. Mynnodd yn lle hynny y dylai gael ei ddefnyddio gan “Brif Weinidogion y Trysorlys” i’r dyfodol. Dyna pam mae’r ty yn dal i gael ei ddefnyddio heddiw gan Gordon Brown.

Ailwampiwyd y ty yn sylweddol yn ystod ei oes er mwyn ei droi yn breswylfa urddasol fyddai’n gartref teilwng i wleidydd mwyaf pwerus y wlad.

Darllenwch ragor i gael gwybod cyfrinachau pellach…

Adrannau

 Corsydd, Cwrw a Chiniawau

 Y Tai Cyntaf ar Stryd Downing

 George Downing a’i Stryd

 Aelwyd Newydd i’r Prif Weinidog, 1730-42

 Terfysg a Diwygiad, 1742-1806

 Marwolaeth a Dirywiad, 1807-76

 Sbriwsio Stryd Downing, 1837-1937

 Rhif 10 a’r Rhyfel

 1945 hyd Heddiw

 Stryd Downing Heddiw

Cofiwch ymweld â’n hadrannau hanesyddol difyr eraill

 Hanes Prif Weinidogion Prydain

 Prif Weinidogion sydd wedi torri recordiau (yn Saesneg)

Newsletter

Around the Web

Flickr Logo Flickr RSS Feed

History and Tour