History and Tour

Welsh History

In English

Y Cabinet

Y Cabinet yw’r pwyllgor sydd wrth graidd system wleidyddol Prydain. Dyma’r prif gorff trwy’r llywodraeth gyfan sy’n gwneud penderfyniadau.

Bob dydd Mawrth yn ystod y cyfnod pan fo’r Senedd yn eistedd, bydd Ysgrifenyddion Gwladol o bob adran a rhai gweinidogion eraill yn cyfarfod yn ystafell y Cabinet yn Stryd Downing i drafod materion pwysig y dydd.

Find out more about the Cabinet in Welsh

Hanes yr adeilad

Mae yna lawer o gyfrinachau’n gorwedd y tu hwnt i ffas√Ęd tawel y drws du enwog.

Gwelodd Rhif 10 derfysgoedd tanbaid, protestio brwd a gweithgareddau digon syfrdanol.

Dyma bencadlys Llywodraeth Prydain trwy ddau Ryfel Byd.

Read more history about 10 Downing Street in Welsh

Hanes Prif Weinidogion Prydain

Hyd heddiw mae 52 o ddynion ac un wraig wedi cerdded trwy ddrysau Rhif 10 Stryd Downing yn eu swyddogaeth fel Prif Weinidog Prydain.

Yn ystod y cyfnod hwn rhoddwyd allweddi un o ddrysau ffrynt enwocaf y byd i amrywiaeth anhygoel o gymeriadau.

Read more information on the History of Prime Ministers in Welsh

Newsletter

Around the Web

Flickr Logo Flickr RSS Feed

History and Tour