Chwilio Manwl

Pencampwyr cyfiawnder, yn amddiffyn eich hawliau

Gwasanaeth Erlyn y Goron yw Adran y Llywodraeth sy’n gyfrifol am erlyn achosion troseddol a archwilir gan yr Heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Rhagor am y CPS

Gyrfaoedd

Gweld swyddi gwag diweddaraf y CPS

Eich CPS

Cyflwyniad i’r CPS, eich CPS lleol a gwybodaeth i ddioddefwyr a thystion.

Canolfan y Cyfryngau

Darllenwch y datganiadau diweddaraf i’r wasg, newyddion lleol a chenedlaethol.

Gweithwyr Cyfreithiol Proffesiynol

Canllawiau a chyhoeddiadau cyfreithiol.

Llwyddiannau’r CPS

Gallwch weld pa mor dda rydym yn perfformio drwy edrych ar ein Canlyniadau Achos diweddaraf a Chrynodeb o Berfformiad Fesul Ardal.

Adnoddau Pellach