Cymraeg

Print Print page   Download PDF PDF image

Ymgynghoriad Ar Gynllun Cosbau Penodedig Graddedig Ac Ernes
A Gorfodi Rheolua Oriau Gyrwyr. Dyddiad cau: 14 Hydref 2004. Cyhoeddwyd: 28 Gorffennaf 2004.

Dogfen Ymgynghoral Ar ddiogelwch Trafnidiaeth - Crynodeb (PDF 128 Kb)
Fersiwn Cymraeg of "Transport safety - consultation paper". Published: 13 April 1999.

Moderneiddio Trwyddedu Gweithredwyr (PDF 133 Kb)
System reoleiddio symlach ar gyfer gweithredwyr cerbydau nwyddau a gwasanaeth cyhoeddus. Cwblhad yr ymgynghori: 31 Mawrth 2006. Cyhoeddwyd: 22 Rhagfyr 2005.

Clawr (PDF 290 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Cyflwyniad (PDF 133 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 2 - Y Diwydiant Awyrennau Yng Nghymru (PDF 125 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 3 - Senarios Polisi Cenedlaethol (PDF 123 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 4 - Rhagolygon (PDF 99 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 5 - Goblygiadau Capasiti (PDF 70 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 6 - Gwerthuso'r Senarios Polisi Cenedlaethol (PDF 226 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 7 - Materion Allweddol (PDF 167 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 8 - Casgliadau Dewisiadau Polisi Allweddol (PDF 83 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Atodiad A - Polisi Presennol a Fframwaith Deddfwriaethol y Diwydiant Awyrennau (PDF 117 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Cynllun laith Gymraeg DfT
Pwrpas y Cynllun hwn, a baratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, yw galluogi'r iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg i gael eu trin yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Crynodeb Gweithredol
Crynodeb Gweithredol o Adolygiad Polisi Porthladdoedd.  Cyhoeddwyd: 22 Mai 2006.

Gorchmynion y Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd: Canllaw byr (2006)
Welsh Language version of 'Transport and Works Act orders: A brief guide (2006)'. Brief guidance on procedures for obtaining TWA Orders. Applies to applications for TWA Orders first made on or after 11 September 2006. Published: 28 September 2006.

Gorchmynion Deddf Trafnidiaeth a Gwaith - Arweinlyfr cryno (PDF 868 Kb)
Welsh Language version of 'Transport and Works Act orders: A brief guide (2002)'. Brief guidance on procedures for obtaining TWA Orders. Applies to applications for TWA Orders first made before 11 September 2006. Published: July 2002.

Arweiniad i Ymarfer Gorau ar Fynediad i'r Isadeiledd i Gerddwyr a Thrafnidiaeth (PDF 856 Kb)
Cyhoeddwyd: 25 Chwefror 2003.