COMISIWN FFINIAU LLYWODRAETH LEOL I GYMRU

LOCAL GOVERNMENT BOUNDARY COMMISSION FOR WALES


CROESO

WELCOME

Croeso i safle'r Comiswn Ffiniau Llywodraeth Leol I Gymru ar y we. Nod y safle hwn yw darparu gwybodaeth gyffredinol ynglŷn 'r Comisiwn yn ogystal manylion am arolygon y Comisiwn.

Welcome to the web site of the Local Government Boundary Commission for Wales. This site aims to provide general information about the Commission as well as details of the Commission's reviews.


Cymraeg

English

Ynglŷn 'r Comiswn

About the Commission

Newyddion y Comisiwn

Commission News

Cyhoeddiadau

Publications

Arolygon Ffin

Boundary Reviews

Arolygon Etholiadol

Electoral Reviews

Arolygon Cymunedol

Community Reviews

Cysylltau

Links


Boundary Commission for Wales logo

UK Online

This page is Bobby Approved (v 3.1)