Bydd Yn Siopwr Ynni

Ddim yn gwybod lle i ddechrau wrth siopa o gwmpas am eich biliau ynni? Ewch i wefan Siopa am Ynni Ofgem (www.goenergyshopping.co.uk) am ganllaw diduedd a dolenni i safleoedd cymharu prisiau achrededig. For the English version of this video go here: youtu.be/RppG5Cgj5Tg Mae angen ynni ar bob un ohonom yn ein cartrefi. Ond ydych chi'n cael y fargen orau?Wel, gallwch newid cyflenwyr ynni yn gyflym ac yn hawdd a gallech arbed tua £200.Ac yn union fel y byddech chi'n edrych ar-lein am y fargen orau ar y peiriant golchi hwnnw......neu'r wisg honno rydych wedi bod yn ei llygadu ers oesoedd.....gallwch chwilio am y fargen orau o ran tariff ynni, hefyd.Gallwch gysylltu â darparwyr yn uniongyrchol, ar-lein, neu dros y ffôn…...neu gallwch ddefnyddio safleoedd cymharu prisiau achrededig Ofgem, a fydd yn gwneud pethau hyd yn oed yn haws.Nhw sydd â'r logo hwn.Pan fyddwch wedi dewis yr arbediad gorau, mae'r broses o newid yn ddidrafferth ac yn gyflym.Felly ydych chi'n barod i fod yn siopwr ynni? Beth am ddechrau arni. Byddwch yn siopwr ynni heddiw.

TNA Newsletter Icon

Send me The National Archives’ newsletter

A monthly round-up of news, blogs, offers and events