Skip to content

Swyddfa Llundain

1 Drummond Gate
Llundain
SW1V 2QQ

Map showing location of ONS's London Office
 

Ble ydym ni?

Mae safle Llundain y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi’I leoli yn Drummond Gate yn ardal Pimlico, sy’n agos at Arglawdd Tafwys, Abaty San Steffan a Dau Dŷ'r Senedd. Mae bwytai, siopau a theatrau niferus yn gyfagos, tra bod ardaloedd siopa ac adloniant megis Oxford Circus a Covent Garden o fewn cyrraedd hawdd ar y Tiwb.

Beth ydym yn ei wneud?

Mae Drummond Gate yn gartref i Wasanaeth Ymgynghori Methodoleg ac Awdurdod Ystadegau'r DU.

Beth arall sydd ar y safle?

Mae gan y safle swyddfeydd cynllun agored, peiriant gwerthu ynghyd â chyfleusterau cawod a maes parcio bach, er bod lle yn gyfyngedig.

Sut I ddod o hyd i ni

Ar y ffordd

Mae’r swyddfa ar gornel Vauxhall Bridge Road a Drummond Gate. Mae gennym nifer cyfyngedig o fannau parcio all gael eu harchebu ymlaen llaw drwy ffonio'r swyddfa ar 01633 456060.

Ar y trên

Mae’r swyddfa nesaf i orsaf Tiwb Pimlico (cymerwch allanfa Oriel y Tate) sydd ar linell Victoria. Mae gorsafoedd Victoria a Vauxhall y prif linell gerllaw hefyd.

Ar y bws

Mae nifer o lwybrau bws yn rhedeg heibio’r swyddfa, gan gynnwys y 2, 24, 36, 185, 360, 436 a C10.

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.