Skip to content

Datganiad Preifatrwydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi llunio'r datganiad preifatrwydd hwn er mwyn dangos ein hymrymiad cadarn i breifatrwydd. Mae'r canlynol yn ddisgrifiad o ba ddata a gesglir pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon, a'r hyn y defnyddir y data hwnnw ar ei gyfer:

Gwybodaeth defnyddiwr

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis a chod olrhain JavaScript i gasglu gwybodaeth ddienw am batrymau defnydd ymwelwyr, er mwyn gwella gwe-lywio'r safle, cyflwyniad ei gynnwys ac ansawdd ei wasanaethau. Nid yw'r wybodaeth a gesglir yn cynnwys manylion personol megis eich enw, oedran, rhif ffôn, cyfeiriad post neu gyfeiriad e-bost, ac nid yw'n caniatáu cael gwybod pwy yw defnyddiwr.

Dolenni Allanol

Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid yw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn gyfrifol am arferion preifatrwydd na chynnwys gwefannau o'r fath.

Diogelwch

Mae gan y wefan hon fesurau diogelwch ar waith i ddiogelu achosion o golled, camddefnyddio ac addasu'r wybodaeth o dan ein rheolaeth.

Cysylltu â'r wefan

Os oes unrhyw gwestiynau gennych ynglŷn â'r datganiad preifatrwydd, arferion y safle, neu eich ymwneud â'r safle hwn, gallwch gysylltu â ni.

Cwcis

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am iddynt fod yn hawdd i'w defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Pan ddarperir gwasanaethau ar y rhyngrwyd, weithiau mae hyn yn cynnwys gosod ychydig o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft, eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys ffeiliau bach a elwir yn cwcis. Ni ellir eu defnyddio i ddangos pwy ydych chi.

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth i wella gwasanaethau ar eich cyfer drwy, er enghraifft:

  • galluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel nad oes rhaid i chi ddarparu'r un wybodaeth droeon yn ystod un dasg

  • adnabod y gallwch fod eisoes wedi nodi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair fel nad oes rhaid i chi wneud hynny ar gyfer pob tudalen y gofynnir amdani

  • mesur faint o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau, er mwyn eu gwneud yn haws i'w defnyddio a gwneud yn siŵr bod digon o gapasiti ar gael er mwyn sicrhau eu bod yn gyflym

Gallwch reoli'r ffeiliau bach hyn eich hun a dysgu mwy amdanynt yn Cwcis porwr rhyngrwyd - beth ydynt a sut i'w rheoli

Ein defnydd o gwcis

Gwybodaeth bwysig am y rhestr hon o gwcis

Efallai na fydd y rhestr hon yn gyflawn ar bob adeg. Caiff ei diweddaru'n rheolaidd wrth i ni gasglu rhagor o wybodaeth gan y cwmnïau a'r sefydliadau eraill rydym yn gweithio gyda hwy.

Cwcis ar gyfer mesur y defnydd o wasanaethau

Drwy ddeall sut y mae pobl yn defnyddio ein gwefan, gallwn wella'r wybodaeth a ddarperir. Casglwn y data hwn drwy ddefnyddio'r cwmnïau canlynol:

Webtrends Analytics 

Enw: BCSI-CS-5099528575ce4d5c
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Daw i ben: pan fydd y defnyddiwr yn gadael y porwr

Enw: WT_FPC
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Daw i ben: 10 mlynedd

Enw: notified-New_ONS_Notify_Page
Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap
Daw i ben: 24 awr

Mae rhagor o wybodaeth am Webtrends Analytics a'i gwcis ar gael drwy ddefnyddio'r adnoddau chwilio ym mharth cymorth Webtrends

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.