Hafan

Lincolnshire offshore wind farm

Prosiectau

Mae gwybodaeth gyfredol am brosiectau seilwaith cenedlaethol eu harwyddocâd sydd yn yr arfaeth a phrosiectau y penderfynwyd arnynt, i’w gweld ar dudalennau prosiectau fersiwn Saesneg y safle hwn. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r dudalen ‘Ynghylch y wefan Gymraeg’.

I bori trwy brosiectau yn ôl rhanbarth, cliciwch ar un o’r dolenni canlynol (bydd y dolenni’n agor tudalen berthnasol y wefan Saesneg):

Gweld prosiectau yn ôl rhanbarth

Dwyrain Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegrgraphic map of regions of England and Wales
Llundain
Gogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
Cymru
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a Humber

Gweld pob prosiect

Croeso i Gynllunio Seilwaith Cenedlaethol

Y safle hwn yw fersiwn Cymraeg gwefan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol.

Darperir y wefan hon gan yr Arolygiaeth Gynllunio, sef asiantaeth y llywodraeth sy’n gyfrifol am archwilio ceisiadau cynllunio am brosiectau seilwaith cenedlaethol eu harwyddocâd.

Mwy am gylch gwaith yr Arolygiaeth Gynllunio

logo of the Planning InspectorateRhoddwyd y cynnwys gan:

Ewch i’r Arolygiaeth Gynllunio: Hafan | Canolfan y cyfryngau

Sut mae’r broses gwneud cais yn gweithio

Application process diagramCyflwynwyd Deddf Cynllunio 2008 i symleiddio’r broses benderfynu ar gyfer prosiectau seilwaith cenedlaethol eu harwyddocâd, gan ei gwneud yn decach ac yn fwy hwylus i gymunedau a datblygwyr fel ei gilydd.

Rhagor o wybodaeth am y broses