Porth Cynllunio

 
  1. Building Regulations (cy)
  2. Cynlluniau Gwarantu

Cynlluniau Gwarantu

Ar ôl i’r Rheol Gwarantiad Cysylltiedig gael ei dileu yng Nghymru o 1 Medi 2013 ymlaen, nid yw bellach yn ofynnol trefnu Cynlluniau Gwarantu Dynodedig  at ddibenion y rheol honno. O’r herwydd, daeth y broses o ddynodi cynlluniau o’r fath i ben yng Nghymru o 1 Medi 2013 ymlaen (Gweler: Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 003/2013 – Rheoli Adeiladu gan Arolygwyr Cymeradwy: Rhan II o Ddeddf Adeiladu 1984).

Nid yw hynny, fodd bynnag, yn effeithio ar ddilysrwydd y gwarantiadau sydd yn eu lle eisoes, a bydd gwarantiadau a roddwyd gan ddarparwyr Cynlluniau Gwarantu Dynodedig cyn 1 Medi 2013 yng Nghymru yn parhau’n ddilys am y 10 mlynedd lawn.

Rhestrir isod y rheini a oedd yn darparu Cynlluniau Gwarantu Dynodedig yng Nghymru cyn 1 Medi 2103:

Building LifePlans
BLP
90 Fenchurch Street
Llundain
EC3M 4ST
Llundain
Ffôn: 020 7204 2424
Ffacs: 020 7929 1366
E-bost: info@blpinsurance.com
www.blpinsurance.com

NHBC Buildmark
National House-Building Council NHBC
NHBC House
Davy Avenue
Knowlhill
Milton Keynes
MK5 8FP
Ffôn: 0844 633 1000
Ffacs: 01908 747255
E-bost: cssupport@nhbc.co.uk
www.nhbc.co.uk

Premier Guarantee for New Homes
Premier Guarantee
Haymarket Court
Hinson Street
Birkenhead
Wirral
CH41 5BX
Ffôn: 0151 650 4343
E-bost: info@premierguarantee.co.uk
www.premierguarantee.co.uk

Build Zone Housing Warranty
Build Zone
Anton House
South Park
Sevenoaks
Kent
TN13 1EB
Ffôn: 0845 230 9873
E-bost: sales@build-zone.com
www.build-zone.com

Castle 10 New Home Warranty
Checkmate
The St Botolph Building
138 Houndsditch
Llundain
EC3A 7AG
Ffôn: 020 7933 2626
E-bost: team@checkmate.uk.com
www.checkmate.uk.com

CRL New Build
CRL
2nd Floor, Rose House
Derryvolgie Avenue
Belfast
BT9 6FL
Ffôn: 028 9038 7451
E-bost: info@c-r-l.com
www.structuralinsurance.com

* Tynnodd Zurich yn ôl o’r farchnad hon ym mis Medi 2009 a dim ond gwarantiadau sy’n bodoli eisoes y mae’n eu cydnabod.