Porth Cynllunio

 
  1. Planning (cy)
  2. Appeals
  3. Gwasanaethau Cwsmeriaid

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cyfeiriad

Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ffôn

Caiff ein ffonau eu hateb rhwng 08:00 a 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ffôn: 029 2082 3866
Ffacs: 029 2082 5150

Os ydych yn gwybod rhif yr estyniad y mae arnoch ei angen ffoniwch 029 2082 a rhif yr estyniad.

Rhwydwaith Telathrebu’r Llywodraeth (RhTLl) - Parc Cathays, Cymru
Ni all aelodau o’r cyhoedd nac unrhyw un arall nad ydynt wedi’u cysylltu â Rhwydwaith Telathrebu’r Llywodraeth ddefnyddio’r dewis hwn. Nid effeithir ar y RhTLl gan y broblem bresennol ond sylwch mai 1208 a rhif yr estyniad yw’r rhif.

E-bost

wales@pins.gsi.gov.uk 

Twitter

Our twitter account @PINSgov.