Porth Cynllunio

 
  1. Planning (cy)
  2. Appeals
  3. Gwasanaeth Apelio
  4. Cyflwyno Apêl

Cyflwyno Apêl

Darllenwch yr arweiniad isod cyn cyflwyno’r apêl

Adolygwch yr holl arweiniad apelio ac yn arbennig:

Porth Gwaith Achosion Apeliadau

Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi datblygu system apeliadau ar-lein newydd ac rydym yn uwchraddio ein holl wasanaethau apêl yng Nghymru i ddefnyddio’r Porth Gwaith Achosion Apeliadau newydd ar 5 Chwefror 2015.  Os ydych wedi cadw apêl yn rhannol ar y system bresennol, dylech ei chyflwyno i ni cyn y dyddiad hwnnw, neu fel arall mae’n debygol y bydd yn rhaid i chi ei hail-greu gan ddefnyddio’r system newydd ar ôl y broses uwchraddio.

Apêl Deiliaid Tai

Apêl Gynllunio

Apêl Gorfodi

Apêl Adeilad Rhestredig / Ardal Gadwraeth

Apêl Gorfodi Adeilad Rhestredig / Ardal Gadwraeth

Apêl Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon

Apêl hysbysebu

Gwasanaeth Apeliadau Masnachol

A rgraffu’r ffurflen ar-lein

Peidiwch â cheisio argraffu’r ffurflen ar-lein - fe’i cynlluniwyd er mwyn i chi roi’r wybodaeth i ni y mae arnom ei hangen, ar sail y wybodaeth rydych yn ei darparu wrth lenwi’r ffurflen. Felly, er enghraifft, os dywedwch wrthym eich bod yn Asiant ar ran yr Apelydd (trwy ateb yn gadarnhaol i’r cwestiwn hwnnw) dangosir cwestiynau eraill amdanoch fel Asiant. Os ateboch nad oeddech yn Asiant ni ddangosir y cwestiynau ychwanegol hyn.