Planning Portal

 

  1. Do you need permission (cy)
  2. Beth y dylech ei wneud nesaf

Beth i Wneud Nesaf

Unwaith eich bod wedi cymharu’ch prosiect arfaethedig â’r terfynau ac amodau datblygu a ganiateir mae’n rhaid ichi benderfynu ar eich cam nesaf.

Mae nifer o opsiynau ar gael ichi:

Os ydych yn hollol sicr mai datblygiad a ganiateir yw eich prosiect gallwch

DDECHRAU’CH GWAITH

Darllen cyngor pwysig cyn dechrau’ch gwaith.

I gael sicrhad a thystiolaeth bod eich gwaith yn gyfreithlon gallwch wneud cais am

DYSTYSGRIF DATBLYGIAD CYFREITHLON (TDC)

Darllen mwy am TDCau..

Os nad datblygiad a ganiateir yw’ch prosiect gallwch lunio

CAIS CYNLLUNIO

Darllen mwy am geisiadau cynllunio.