© Hawlfraint y Goron

Diogelir y deunydd a gynhwysir ar y wefan hon gan Hawlfraint y Goron, oni nodir yn wahanol.

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon (gan eithrio logos neu luniau) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. Rydym yn annog defnyddwyr i sefydlu dolenni hyperdestun i’r wefan hon.

Dylid e-bostio unrhyw ymholiadau ynghylch defnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth hon at: [email protected]neu gallwch anfon eich cwestiynau drwy lythyr at: Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU

Noder nad yw hawlfraint llawer o’r lluniau stoc ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn perthyn i’r Goron. O’r herwydd, ni allwn roi caniatâd i chi atgynhyrchu’r delweddau hyn.