Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Canllaw Diweddaraf

Canllaw Cwmni PDF Dyddiad Fersiwn
GP1 Corffori ac Enwau PDF Icon (838kb) Rhagfyr 2012 4.7
GP2 Bywyd Cwmni - Rhan 1 Gofynion Blynyddol PDF Icon (421kb) Chwefror 2013 3.5
GP3 Bywyd Cwmni - Rhan 2 Ffeilio yn sgil Digwyddiadau PDF Icon (265kb) Rhagfyr 2012 2.8
GP4 Dileu o'r Gofrestr, Diddymu ac Adfer PDF Icon (220kb) Tachwedd 2012 2.9
GP5 Cosbau Ffeilio Hwyr PDF Icon (171kb) Mai 2012 2.3
GP6 Rheolau a Phwerau'r Cofrestrydd PDF Icon (240kb) Mai 2012 3.1
GP7 Cyfyngu datgeliad eich cyfeiriad PDF Icon (215kb) Rhagfyr 2012 2.4
Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig PDF Dyddiad Fersiwn
GPLLP1 Corffori ac Enwau Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig PDF Icon (847kb) Rhagfyr 2012 4.7
GPLLP2 Bywyd Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig PDF Icon (371kb) Rhagfyr 2012 3.3
GPLLP3 Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig Dileu o’r Gofrestr, Diddymu ac Adfer PDF Icon (305kb) Tachwedd 2012 2.6
GPLLP4 Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig Cosbau Ffeilio Hwyr PDF Icon (195kb) Mai 2012 2.2
GPLLP5 Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig Ymddatod ac Ansolfedd PDF Icon (245kb) Mai 2012 3.2
Deddfwriaeth Arall PDF Dyddiad Fersiwn
GPO1 Cwmnïau Tramor wedi’u cofrestru yn y D.U. PDF Icon (223kb) Mai 2012 2.7
GPO3 Deddf Enllib a Chofrestru Newyddiadur PDF Icon (155kb) Mai 2012 3.2
GPO5 Cynnal Busnes yn y Gymraeg PDF Icon (232kb) Mai 2012 3.2
GPO7 Uno cwmnïau ar draws ffiniau PDF Icon (169kb) Mai 2012 3.4
GPO8 Ymddatod ac Ansolfedd PDF Icon (252kb) Mehefin 2012 3.5

Mae canllaw hefyd ar gael  yn Saesneg, mewn print bras a chlywedol. Er mwyn derbyn llyfrynnau print bras a chlywedol, neu fersiynau blaenorol o’r canllawiau uchod, cysylltwch â enquiries@companieshouse.gov.uk neu +44 (0)303 1234 500.

Brig
Ein polisi ar gwcis