Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Newyddion Diweddaraf

March
28
Gwasanaethau Cyfrifon Ar-lein Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) ddim ar gael 3-6 Ebrill Ni fydd Gwasanaethau Ffeilio Cyfrifon Ar-lein ar gael 3-6 Ebrill. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.
Am ragor o wybodaeth gan CThEM
Mawrth
14
Ymgynghoriad: Enwau cwmnïau a busnesau. Mae’r Llywodraeth wedi adolygu cyfraith cwmnïau fel rhan o’i hymrwymiad i leihau beichiau rheoleiddiol diangen o dan yr Her Biwrocratiaeth. I ddarllen mwy...
Mawrth
13
Y Senedd yn cymeradwyo Rheoliadau Arwystlon – Newidiadau i Ran 25 o Ddeddf Cwmnïau 2006 (Cwmnïau a PAC) Cafodd Rheolidau Deddf Cwmnïau (Diwygio Rhan 25) 2013 eu cymeradwyo gan y Senedd a chafodd eu allgofnodi gan y Gweinidog ar 14 Mawrth 2013. Bydd y rheolidau 'n dod i rym ar 6 ebrill 2013 a byddant yn disodli Rhan 25 presennol o Ddeddf Cwmnïau 2006. I ddarllen mwy...
Mawrth
13
Penodiadau Tŷ’r Cwmnïau Mae Tŷ’r Cwmnïau wedi penodi Prif Weithredwr a Chofrestrydd Cwmnïau newydd ynghyd â dau Aelod Anweithredol o’r Bwrdd
I ddarllen mwy...
Mawrth
8
Adolygiad Shakespeare Mae Stephan Shakespeare, Cadeirydd y Bwrdd Strategaeth Data, wedi cael ei benodi i arwain adolygiad annibynnol i edrych ar ffyrdd newydd o ddefnyddio’r wybodaeth a gedwir gan gyrff y sector cyhoeddus.
I ddarllen mwy...
Mawrth
4
Arwystlon electronig ar gael - 6 Ebrill 2013 Gwnewch gais am eich Cod Dilysu Benthyciwr nawr a dysgwch sut i'w ddefnyddio i fewngofnodi i WebFiling. I ddarllen mwy...
Chwefror
28
Penodi Cofrestrydd Cwmnïau Lloegr a Chymru Mae Tim Moss wedi cael ei benodi fel Cofrestrydd Cwmnïau Lloegr a Chymru a Phrif Weithredwr Tŷ’r Cwmnïau. I ddarllen mwy...
Chwefror
28
Newidiadau i ffurflenni Ansolfedd Ar 6 Ebrill 2013, bydd newidiadau i’r ffurflenni yn penodi ac yn peidio â gweithredu fel derbynnydd neu reolwr. I ddarllen mwy...
Chwefror
11
Gwelliannau i Wasanaethau Ar-lein 9 Chwefror 2013 Sgriniau Cyfrifon Cryno WebFiling newydd a gwell, a newidiadau i’n darparwr taliadau ar-lein. I ddarllen mwy...
Ionawr
25
Arwystlon - Newidiadau i Ran 25 o Ddeddf Cwmnïau 2006 Daw Rheoliadau Deddf Cwmnïau 2006 (Diwygiad i Ran 25) 2013 (yn amodol ar gymeradwyaeth y Senedd) i rym ar 6 Ebrill 2013. Mae’r rheoliadau’n disodli Rhan 25 o Ddeddf Cwmnïau 2006 I ddarllen mwy...
Ionawr
25
Mae 'na dwyllwyr o bob lliw a llun...
Mae gennyn ni PROOF!
Diogelwch eich cwmni (neu PAC) rhag dwyn hunaniaeth gorfforaethol.
I ddarllen mwy...
 
 
Newyddion Archifol I ddarllen mwy...

 

Ein tweets diweddaraf

Loading..
Brig
Ein polisi ar gwcis